Pénzügyi ügyintéző

2019. július 22.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Pénzgazdálkodási osztály

 

Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Számlák iktatása, folyószámla egyeztetés, számlák utalása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•Középfokú képesítés, pénzügyi - számviteli végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,

• Egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat

• Költségvetési intézményben szerzett gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz

• Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

• Pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Bajkai Judit pénzgazdálkodási osztályvezető nyújt, a [plus] 36 [minus] 1 [slash] 461 [minus] 4763 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Kovácsné Bajkai Judit pénzgazdálkodási osztályvezető részére a kovacsne [dot] judit [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.peterfykh.hu - 2019. július 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.