I. Szervezeti, személyzeti adatok

Intézményünk szempontjábó releváns adatok

Intézményünk szempontjából nem releváns információk

  • Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
  • A közfeladatot ellátó irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
  • A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv működésének mértéke
  • A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
  • A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szerv alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, elérhetősége, működési engedélye