Álláshirdetés: Belgyógyászati osztály Osztályvezető főorvos

Belgyógyászati osztály

pályázatot hirdet

Osztályvezető főorvos

Munkakör/feladatkör betöltésére

 

BUDAPESTI PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Belgyógyászati osztály

pályázatot hirdet

Osztályvezető főorvos

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A belgyógyászati osztályon általános belgyógyászati betegek ellátása történik. Az osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működésének biztosítása, a szakmai irányelvek mentén. Az osztály működésének megszervezése, a beosztott dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése. Közreműködés rezidens kollégák képzésében.

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő, a meghirdetett munkakör egészségügyi szolgálati jogviszony

Munkavégzés helye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alkalmazásai az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a főigazgató részére, a foig [at] peterfykh [dot] hu e-mail-címen keresztül.

Pályázati feltételek:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Orvosi egyetem, belgyógyász szakvizsga
 • Osztályvezetésre vonatkozó, rövid szakmai program és vezetési elképzelések

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Egyetemi diploma és szakképesítések, végzettségek másolata
 • Kamarai tagság esetén annak igazoló okirata
 • Érvényes működési engedélyről szóló igazolás
 • Tudományos tevékenység jegyzéke
 • 3 hónapnál nem régebbi, Eszjtv-ben meghatározott, kizáró okokra is vonatkozó, speciális erkölcsi bizonyítvány
 • Beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • Tudományos fokozat
 • Osztályvezető főorvosi gyakorlat
 • További szakvizsga/szakvizsgák
 • Szakmai tapasztalat időtartama

A pályázat elbírálásának módja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.