Konyhai kisegítő

2018. október 4.

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

Élelmezési osztály

Konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor út 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konyhai kisegítői feladatok ellátása vezetője irányítása mellett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• 8 Általános,

• Büntetlen előélet

• Magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Sikeres alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czékmán Ervin Élelmezési osztályvezető nyújt, a 06 [minus] 1 [slash] 461 [minus] 4766 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Személyesen: Czékmán Ervin Élelmezési osztályvezető 1076, Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 6.