Humánerőforrás-gazdálkodási ügyintéző

2020. szeptember 17.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai IntézetHumánerőforrás- gazdálkodási Osztály

 

Humánerőforrás - gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszűnésével összefüggő humánpolitikai és bérszámfejtési feladatok teljes körű ellátása. Kinevezések, kinevezés - módosítások, átsorolások elkészítése. Személyügyi nyilvántartások naprakész vezetése, havi távollétek, változóbérek, nem rendszeres juttatások számfejtése. Közreműködés a nyilvántartási - adatszolgáltatási feladatok ellátásában. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral és egyéb szervekkel. Ad-hoc jellegű feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

 

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, munkaügyi, személyügyi vagy társadalombiztosítási,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

• Egészségügyben szerzett 1-3 év tapasztalat,

• Felsőfokú képesítés,

• KIRA program felhasználói szintű ismerete,

• JDolber személyügyi program ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz,

• Motivációs levél,

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok) fénymásolata,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén),

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton dr. Végh Csilla Humánerőforrás - gazdálkodási osztályvezető részére a vegh [dot] csilla [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 15.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2020. szeptember 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.peterfykh.hu - 2020. szeptember 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.