Ápoló AIBO (Intenzív osztály)

2019. július 22.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

Anaeszt. és Intenzív Betegellátó Osztály

 

Intenzív betegellátó szakápoló munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1081 Budapest, Fiumei út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ápolói feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, Intenzív betegellátó szakápoló vagy OKJ 54, OKJ 55 vagy diplomás ápoló,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Intenzív osztályon szerzett ápolói tapasztalat

• Traumatológiai betegellátásban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz

• Szakképesítést igazoló okmányok

• Érvényes működési nyilvántartás és MESZK tagság igazolása

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vámosi Ágnes ápolási igazgató - helyettes nyújt, a [plus] 36 [space] [minus] [space] 1 [slash] 299 [minus] 7710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet címére történő megküldésével (1081 Budapest, Fiumei út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 321/2019/Mügy , valamint a munkakör megnevezését: Intenzív betegellátó szakápoló.

•  Elektronikus úton Vámosi Ágnes ápolási igazgató - helyettes részére a baleseti [dot] apolas [at] baleseti [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2019. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.aeek.hu - 2019. július 22.

• www.peterfykh.hu - 2019. július 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.