Anyagkönyvelő

2020. január 14.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

 

 

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

Pénzgazdálkodási osztály

 

Anyagkönyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kórház Pénzgazdálkodási osztályán az EcoSTAT rendszerben az érvényben lévő jogszabályok és belső szabályozás alapján az anyag és tárgyi eszköz számlák könyvelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

 

 

 

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, középfokú pénzügyi - számviteli végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat,

• Költségvetési intézményben szerzett gyakorlat,

• Mérlegképes könyvelői végzettség,

• CT-EcoSTAT program használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz,

• Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) fénymásolata,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Bajkai Judit pénzgazdálkodási osztályvezető nyújt, a 06 [minus] 1 [slash] 461 [minus] 4763 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Kovácsné Bajkai Judit pénzgazdálkodási osztályvezető részére a kovacsne [dot] judit [at] peterfykh [dot] hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 10.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2020. január 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.peterfykh.hu - 2020. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.