Csecsemő és gyermekápoló

2019. augusztus 9.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirde Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Koraszülött osztály Csecsemő és gyermekápoló munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Intézményük Koraszülött osztályára (NIC II.) keresünk teljes munkaidős, részmunkaidős munkatársat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, csecsemő és gyermekápoló,

• pályakezdő, ill. 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz

• Végzettséget igazoló okiratok

• Érvényes működési nyilvántartás és MESZK tagság igazolása

• Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Éva ápolási igazgató - helyettes nyújt, a [plus] 36 [space] [minus] [space] 1 [slash] 461 [minus] [space] 4709 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Dávid Éva ápolási igazgató - helyettes részére a apig [dot] titkarsag [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.aek.hu - 2019. augusztus 12.

• www.peterfykh.hu - 2019. augusztus 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.