Orvosi dokumentáció másolat kiadása

Megkeresés

Kérjük az Egészségügyi Dokumentáció-Másolat Kérő Lap kitöltése előtt figyelmesen olvassa el!

Az egészségügyi dokumentáció kikérése kapcsán szeretnénk néhány hasznos információval segíteni az ügyintézését.

 

Kitöltés és Leadás

Bármilyen orvosi dokumentáció másolat kikéréséhez kérjünk az Intézményben rendszeresített Egészségügyi Dokumentáció-Másolat Kérő Lapot (továbbiakban Kérő Lap) kitölteni és Intézményünknek eljuttatni.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében egészségügyi dokumentáció kiadását

 • az ellátott
 • az ellátott meghatalmazottja
 • elhunytak esetében a közeli hozzátatozója, illetve örököse

kérheti. A megfelelően kitöltött Kérő Lap Intézethez eljuttatásának módja:

 • postai úton a 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. címre,
 • az aláírt példányt beszkennelve e-mailben a megkereses [at] peterfykh [dot] hu, vagy
 • személyesen leadhatja ügyfélfogadási időben, Kórházunk ügyfélfogadási irodájában*

Tájékoztatom, hogy a Kérő Lapot ügyfélfogadási időben, Intézményünk ügyfélfogadási irodájában* személyesen is kitöltheti.

Amennyiben 2007 előtt történt a kezelés kérem, azzal kapcsolatban adja meg, hogy az ellátás

 • melyik telephelyünkön történt (Péterfy Sándor utcai, Alsó Erdősor utcai [volt Erzsébet], Szövetség utca
 • melyik osztályunkon vagy járóbeteg-rendelésünkön történt,
 • mely időpontban történt, legalább hónapra pontosan (amennyiben van mód mind a felvétel mind az elbocsátás idejét is),valamint
 • ugyanazzal a problémával kórházunkban- fekvőbeteg ellátás keretein belül- kezelték-e, ha igen,mikor

Ha a fenti adatokat nem tünteti fel, nem tudtdjuk biztosítani arról,hogy a kért dokumentáció másolatát el tudjuk készíteni. Amennyiben dokumentáció másolat ügyintézése már történt Intézetünknél, akkor - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adaok kzeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII törvény 7.§ (3) bekezdése alapján - a másolatért az Intézményben mindenkor hatályos másolási és ügyintézési költséget számolunk fel. 

Tájékoztatom, hogy a percre pontos születési idő tekintetében amennyiben nem Intézményünkben született vagy a keresett időpont régebbi, mint 30 év, nem áll módunkban segíteni.

A születési időpont kikérés esetén, kérem adja meg édesanyja alábbi adatait is:

 • Az ellátáskor használt neve,
 • Születés hely, ideje,
 • Édesanyja (azaz az Ön nagymamájának) leánykori neve.

Értesítem továbbá, hogy sajnálatos módon Kérő Lapon nem szerepel, hogy a percre pontos születési idő kiadásával kapcsolatos teljes ügyintézési díj 6 500 Ft+ÁFA/eset, függetlenül attól, hogy ez az adat lett-e már kikérve. A teljes ügyintézési díj befizetését csak az erre vonatkozó tájékoztatás után kezdje meg!

Az alábbi 3 lehetőség van a dokumentáció másolathoz hozzájutnia:

 

Átvételi-, Kiadás-, Megküldési lehetőségek

1.       E-mailen, pdf formátumban kérni (bizonyos dokumentációk esetében)

Lehetősége van e-mail-ben, pdf formátumban kérni bizonyos dokumentációkról másolatot.Amennyiben már történt dokumentáció kiadás Intézetünknél akkor a szkennelésért az Intézményben mindenkor hatályos másolási és ügyintézési költséget szintén meg kell fizetnie, ugyanúgy mintha fénymásolatot kérne.

A dokumentáció másolatot kizárólag vagy papír alapon vagy szkennelt formában áll módunkban elkészíteni, melyek egyen értékűek.

2.       Személyes átvétel ügyfélfogadási irodájában*

A másolat személyes átvétele, az értesítés kiküldésétől számított 60 napon belül, történhet meg. A dokumentáció másolat a kérő vagy a kérő által meghatalmazott (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban) személy veheti át. Amennyiben szükséges akkor - a pénztári befizetést igazoló számla vagy a befizetést igazoló feladóvevény, illetve az átutalással történt költségtérítés kiegyenlítésének megtörténtét igazoló bizonylat (továbbiakban befizetést igazoló dokumentum) bemutatása vagy eljuttatása után az értesítésben leírt ügyfélfogadási irodában, ügyfélfogadási időben történhet meg.

3.       Postai-, csomagküldő- vagyfutár szolgálat igénybevételével (ennek az ügyintézése Önre hárul)

A dokumentáció másolatot nem áll módunkban postai úton megküldeni. Amennyiben valamelyik csomagküldő vagy futárszolgálatot igénybe kíván venni, annak az ügyintézése, esetleges költsége Önre hárul. Ebben az esetben – amennyiben szükséges – juttassa az értesítésben leírt ügyfélfogadási irodájának* a befizetést igazoló dokumentumot, továbbá a futár érkezésének legalább napra pontos idejét, legalább egy munkanappal a várható átvétel előtt.

A Kérő Lap megfelelő kitöltése után a dokumentáció másolatok elkészítésének határideje a kérelem benyújtásától – és a dokumentáció elkészültétől, amennyiben a kérés időpontjában például a leletezés még nem történt meg (pl.: szövettani lelet) – számított 30 nap.

Egyes dokumentációkról számítógépes nyilvántartásunkból kinyerhető másolat, melyet azonnal el tudunk készíteni.

Értesítés és Fizetés

A másolatok elkészültéről a Kérő Lapon feltűntetett módon fogjuk értesíteni, ami – amennyiben szükséges – tartalmazza a befizetendő összeget is (teljes ügyintézési díj).

A teljes ügyintézési díjat az értesítés átvételétől befizetheti

Intézményünk Pénztárában minden munkanapon a Pénztár nyitvatartási idejében*, vagy

a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet számlaszámára (10023002-00317162-00000000) átutalással egyenlítheti ki,

illetve postai értesítés esetén a megküldött csekken fizethet be.

Átutalás esetében a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni az ellátott nevét, az iktatószámot és a kért dokumentáció típusát. Pénztárunkban történő befizetés esetén kérjük hozzá magával a megküldött értesítőt is.

Átvétel, Kiadás

A dokumentáció másolathozaz értesítés kiküldésétől számított 60 napon belül juthat hozzá a Kérő Lapon megjelölt módok egyikén.

Amennyiben szükséges kérjük, hogy a pénztári befizetést igazoló számla vagy a befizetést igazoló feladóvevény, illetve az átutalással történt költségtérítés kiegyenlítésének megtörténtét igazoló bizonylat mutassa bevagy jutassa el az értesítésben leírt ügyfélfogadási irodában*, hogy a másolatot rendelkezésre tudjuk bocsátani.

Abban az esetben ha a dokumentáció másolatot nem a Kérő Lapon megjelölt személy veszi át, akkor a kérő legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása alapján tudjuk azt kiadni.

 

Ügyfélfogadási iroda:

Helye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

Péterfy Sándor utcai telephely

A épület, 14-es számú bejárat, Magasföldszint 7. szoba

Telefon:06 [minus] 1 [minus] 461 [minus] 4707

E-mail:megkereses [at] peterfykh [dot] hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő – Csütörtök:09 órától 15 óráig

Péntek:09 órától 12 óráig

 

Pénztár:

Helye:1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

Péterfy Sándor utcai telephely

G épület (csak a belső udvarból közelíthető meg) Földszint

Nyitvatartás:

Hétfő, Szerdán:08:00-tól 14:00-ig

Péntek:

08:00-tól 12:00-ig

 

 

 

 

Letöltés