Aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos

2022. március 1.

HR/850-1/2022

Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály

 

Aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony végén:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy S. u. 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Folyamatos megújuló osztályunkon szakorvosi feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint. A munkakör egészségügyi szolgálati jogviszonyban, rész- és teljes állásban is betölthető.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2021.03.01-től hatályos egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései és végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm.rendelet és OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII.05.) Korm.rendelet az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-          Egyetem, aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga, vagy szakorvos jelölt

-          Büntetlen előélet.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          Részletes szakmai önéletrajz.

-          Képzettséget igazoló okiratok másolatai.

-          Működési engedély érvényességének igazolása.

-          Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás.

-          COVID elleni védőoltások igazolása.

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak az eredményes pályázótól).

-          Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok

szerint az erre jogosult bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton az Orvosigazgatóság részére az orvig [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelt pályázók személyes meghallgatás –

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet, mint álláspályázatot hirdető, az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli, ezt követően a benyújtott pályázati anyagot megsemmisíti.

A Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet arra illetékes munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben, a pályázó személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv.