Főigazgatói köszöntő

A Péterfy Kórház-Rendelőintézet a Főváros egyik legnagyobb egészségügyi intézménye 1198 (568 aktív és 630 rehabilitációs/krónikus) ágyával, valamint szépen felújított rendelőintézetével áll az évente hozzánk forduló mintegy 40.000 fekvő-és 700.000 járóbeteg rendelkezésére. Az intézmény nem fiatal, 1848 óta szinte folyamatosan épül, arculata változik. Hosszú „életét” megszűnések, összevonások, bővítések, átalakulások (és sorolhatnám még) tették színessé. 

Kórházunk nem véletlenül viseli a "Forradalom Kórháza" címet.

A forradalom napjaiban nem csak a sérültek ellátásában jeleskedtek dolgozóink,hanem mentőszolgálatot szervezve mintegy 70 gépkocsival szedték össze a főváros utcáiról a sérülteket. A forradalom eltiprása után a Péterfy Sándor Utcai Kórház pincerendszerében folytatódott az ellátás, röplapokat, újságokat nyomtattak és a különböző ellenálló csoportok vezetői, tagjai is itt bújtak meg. 

Talán ezért, az állandó alkalmazkodás miatt jellemző az itt dolgozó orvosokra, ápolókra, asszisztensekre, gazdasági és műszaki szakemberekre egyféle – toleranciával és megértéssel ötvözött – lendület. A lendület persze önmagában nem elegendő. Munkatársaim szeretik a betegeket és természetesen szakmájukat – hivatásukat is. Összlétszámunk több mint 1400 fő. Mindenki magas fokú hivatástudattal, és talán nem túlzás, ha leírom, önfeláldozóan dolgozik. Az évek során szinte minden szakellátási forma meghonosodott kórházunkban. Ha tovább lapozgatnak honlapunkon, láthatják, hogy jó néhány, jelenleg Magyarországon „kuriózum-számba menő" beavatkozást is végzünk az intézetben. Az elmúlt évek betegforgalmunk emelkedő tendenciája mutat. Ez a bizalom irántunk kötelezettségeket is ró ránk. Minden tettünkkel és megnyilatkozásunkkal sugallnunk kell, hogy a betegek egészségének folyamatos védelme a legfőbb célunk. Erre utal tömör, – de általam találónak érzett – minőségpolitikai szlogenünk is: „Önökért vagyunk – már 1848 óta". Folyamatosan keressük a lakossággal, a környék önkormányzatával, rendelőintézeteivel és háziorvosával a kapcsolatot. Ha ez által egy kicsit is kisebb kórházunkhoz, s eddigi megtisztelő bizalmuk tovább fokozódik, már megérte a fáradságot.Ha a bajban hozzánk fordulnak, nem csalódni bennünk!

 

                                                                                                                                          Dr. Sásdi Antal  főigazgató