Főigazgatói köszöntő

Dr. Sásdi Antal, főigazgató

A Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet a Főváros egyik legnagyobb egészségügyi intézménye 1587 (877 aktív és 670 rehabilitációs/krónikus) ágyával, valamint szépen felújított rendelőintézetével áll az évente hozzánk forduló mintegy 50.000 fekvő-és 1.000.000 járóbeteg rendelkezésére. Az intézmény nem fiatal, 1848 óta szinte folyamatosan épül, arculata változik. Hosszú „életét" megszűnések, összevonások, bővítések, átalakulások (és sorolhatnám még) tették színessé. 

Kórházunk nem véletlenül viseli a "Forradalom Kórháza" címet.

A forradalom napjaiban nem csak a sérültek ellátásában jeleskedtek dolgozóink,hanem mentőszolgálatot szervezve mintegy 70 gépkocsival szedték össze a főváros utcáiról a sérülteket. A forradalom eltiprása után a Péterfy Sándor Utcai Kórház pincerendszerében folytatódott az ellátás, röplapokat, újságokat nyomtattak és a különböző ellenálló központok vezetői, tagjai is itt bújtak meg. 

Talán emiatt, az állandó alkalmazkodási kényszer miatt jellemző az itt dolgozó orvosokra, ápolókra, asszisztensekre, gazdasági és műszaki szakemberekre egyféle – toleranciával és megértéssel ötvözött – lendület. A lendület persze önmagában nem elegendő. Munkatársaim szeretik a betegeket és természetesen szakmájukat – hivatásukat is. Összlétszámunk több mint 2000 fő. Mindenki magas fokú hivatástudattal, és talán nem túlzás, ha leírom, önfeláldozóan dolgozik. Az évek során szinte minden szakellátási forma meghonosodott kórházunkban. Ha tovább lapozgatnak honlapunkon, láthatják, hogy jó néhány, egyelőre Magyarországon „kuriózum-számba menő" beavatkozást is végzünk az intézetben, nem beszélve arról, hogy a 365 ágyas – országos feladatokat ellátó – Országos Tarumatológiai Intézeten belül a Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszéke is nálunk található. Az utóbbi években betegforgalmunk növekvő tendenciát mutat. Ez a bizalom azonban kötelezettségeket is ró ránk. Minden tettünkkel és megnyilatkozásunkkal sugallnunk kell, hogy pácienseink egészségének folyamatos védelme a legfőbb célunk. Erre utal tömör, – de általam találónak érzett – minőségpolitikai szlogenünk is: „Önökért vagyunk – már 1848 óta". Folyamatosan keressük a kapcsolatot a lakossággal, a környék önkormányzataival, rendelőintézeteivel és háziorvos kollégáinkkal. Ennek jegyében született megújított honlapunk is, melyet "lapozgatva" pontos képet kaphatnak szakmai munkánkról, szolgáltatásaink széles skálájáról, személyi feltételeinkről. Ha ez által egy kicsit is közelebb kerülnek kórházunkhoz, s eddigi megtisztelő bizalmuk tovább fokozódik, már megérte a fáradságot. Ha a bajban hozzánk fordulnak, nem fognak csalódni bennünk!

 

                                                                                                                                          Dr. Sásdi Antal főigazgató