Alapítványunk és adó 1%

Kérjük, támogassa a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Országos Traumatológiai Intézet alapítványát, amelynek bevételeiből műszereket finanszírozunk, beszállunk a kórházi felújítások egy részébe, és támogatjuk az intézet munkatársai, elsősorben egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseit.

A Péterfy Kórház Jobb Betegellátásért Alapítvány

Az Alapítvány adatai:

Neve: A Péterfy Kórház Jobb Betegellátásért Alapítvány

Székhelye: 1076 Budapest Péterfy Sándor utca 8-20. 

Jogállása: az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet 

Számlaszáma: 11707024-20456795 

Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 9591 sorszám alatt vette nyilvántartásba 

Adószáma: 18186880-1-42

Elérhetőség:

tel./fax: 352-2301

e-mail:drkiraly [at] peterfykh [dot] hu

A Kuratórium tagjai:

Elnök: Nagy István

Tagok: Dr. Király Edit titkár, Kissné Sebesta Éva

A Kuratórium ülése nyilvános. 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

Elnök: Gruncsity Jánosné

Tagok: Papp Józsefné, Hompola Ferencné

 

Alább olvasható a Péterfy Kórház Jobb Betegellátásért Alapítvány tavalyi bevételeiről készült összefoglaló:

2020-ban már csaknem 4 millió forinthoz (3 millió 844 ezer forinthoz) jutott a Péterfy Kórház Jobb Betegellátásért Alapítványaz adófizetők 1%-ainak felajánlásából, ehhez a végleges elszámoláskor idén is várható még néhány ezer forint - tájékoztatott dr. Király Edit, a Kuratórium titkára. A 2009-től közhasznúnak minősített Alapítványt 2005-ben hozták létre a Péterfy akkori vezetői: Dr. Budaházy Emil, a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet (alapításkori nevén a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet) korábbi főigazgatója, Fülöp Rudolf korábbi főtanácsadó, Dr. Havasi László korábbi orvos igazgató, Babonits Tamásné korábbi ápolási igazgató és Zsarnay István korábbi gazdasági igazgató, mind magánvagyonuk terhére. Közhasznú minősítését a jogszabályban előírt 3 év várakozási idő múltán kapta meg. Az Alapítványt 3 tagú kuratórium vezeti. Az 5 éve felállt jelenlegi kuratórium elnöke Nagy István újpesti önkormányzati képviselő, két tagja Kissné Sebesta Éva, a Mölnlycke képviselője és dr. Király Edit ügyvéd, aki annak idején az Alapító Okiratot is készítette.

Az Alapítvány legfontosabb tevékenysége az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, a gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység strukturális alapjainak segítése és támogatása. A teljes tevékenységi kör felsorolása itt található: https://peterfykh.hu/alapitvany_ado

„Minden befolyt összeget a fent meghatározott feladatok teljesítésére fordítunk. Minden hozzánk érkező támogatási kérést szigorúan megvizsgálunk a fenti szempontból” – szögezte le dr. Király Edit. „Gyakorlatilag semmit nem költünk működésre, de minden évben finanszírozunk műszereket, anyagi erőnkhöz mérten beszállunk a kórházi felújítások egy részébe és konferenciák valamint továbbképzések, tanfolyamokrészvételi díjaitfedezzük a kórház munkatársai –elsősorban egészségügyi szakdolgozói – részére, de támogatjuk a kórházat szakkönyveik vásárlásával is. (A Kuratórium térítésmentesen dolgozik – bár a jogszabály lehetővé tenné a személyes munkavégzés működési költségének térítését –,így döntéseivel minden bevételből az ún. cél szerinti tevékenységre költ.)”

Az alapítvány anyagi lehetőségeit létrejötte óta a kórház érdekében használja ki: 2017-ben a szakrendelő felújításakor oroszlánrészt, több mint 1.876 millió forintot vállalt a melegburkolat költségéből. 2018-ban 3 mikroszkópot vásárolt a Pathológiának, az II. Belgyógyászati-Kardiovaszkuláris osztály klímáját pedig beszerezte és beszereltette. 2019-ben egy nagyobb léptékű kórházi műszerbeszerzéshez, az összesen 9.5 millió forintra rúgó, kétkamerás kivitelű automata endoszkópok mosására alkalmas berendezéshez járult hozzá mintegy 3 millió forinttal a Gasztroenterológiai szakrendelő Endoszkóp labor számára.

Minden adófizetői 1% elköltését, csakúgy, mint a támogatóink által időnként felajánlott összegeket a kórház vezetőivel szoros egyeztetésben fordítjuk a betegellátás jobbítására – hívta fel a figyelmet a titkár. A kórház kérelme is mindig hivatalos levélként érkezik az alapítvány kuratóriumához, amely beszerzi a szükséges műszert vagy gépet, amelyet azután végleges használatra átad a kórháznak.„Kisebb befizetések szinte naponta érkeznek az alapítvány számlájára. Gyakran olyan adományok jönnek, amelyek küldője kiköti, hogy a pénz melyik dolgozó szakmai fejlődésére költhető, ezt az alapítvány minden egyes esetben betartja – nyomatékosította dr. Király Edit.

A Kórház alapítványa és a Péterfy kórház jelenlegi és korábbi vezetői ezúton is köszönetet mondanak az adófizetőknek 1%-os felajánlásaikért a Péterfy Kórház Jobb Betegellátásért Alapítvány számára, amely immár csaknem másfél évtizede működik, segítve a kórházat e felajánlások nyomán is. Egyúttal biztatnak mindenkit, hogy minden évben rendelkezzen személyi jövedelemadója 1%-áról a közhasznú célok megvalósításának előmozdítása érdekében. Dr. Király Edit kiemelte még a kórház alapítványának legfontosabb együttműködő partnereit – mások mellett a Könnycsepp Nélkül a Beteg Gyermekekért Alapítványt. Utóbbi 3 éve együttműködési megállapodás keretében is segíti a gyermeket ellátó osztályok (PIC, Gyermektraumatológiai osztály stb.) egyes berendezéseinek finanszírozását. A kórháznak nyújtott minden alapítványi támogatás olyan segítség, amely végső soron a betegekhez ér el, az ő gyógyulásukat segíti.

 

Alapító tagok a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet (alapításkori nevén Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet) akkori főigazgatója - Dr. Budaházy Emil, akkori főtanácsadója - Dr. Fülöp Rudolf, akkori orvos-igazgatója - Dr. Havasi László, akkori ápolási igazgatója - Babonits Tamásné és gazdasági igazgatója - Zsarnay István 

Az  Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység strukturális alapjainak segítése és támogatása. Új források, lehetőségek feltárásának segítése. Az intézményi források optimális felhasználására alkalmas, jól koordinált tulajdonosi irányítási rendszer megteremtésének támogatása. A szakember- és műszerellátottság fejlesztésével, az ellátási-ápolási feltételek javításával versenyképes szolgáltatások biztosításának elősegítése. A kórház és az ellátási területén élő állampolgárokkal és ott működő szervezetekkel való mindennapi kapcsolat kialakítása. Oktatási-, továbbképzési tevékenység támogatása, szakmai utak szponzorálása a humán erőforrások hatékonyságának növelése érdekében.

 
Letöltés