Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben c. pályázat

2020. július 6.

 
 

 

Projekt adatai

Kedvezményezett: Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

Projekt címe: „Infekciókontroll tevékenységek magvalósítása a Péterfy Kórházban”

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.21-18-2019-00033

Szerződött támogatás összege: 59 184 871 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A támogatási szerződés megkötésének dátuma: 2020.03.18.

Projektmegvalósítás kezdete: 2020.08.01.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.07.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A Projekt 3 célrendszert foglal magában,

- az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel kapcsolatos kockázatok felmérése és mérséklése, egységes infekciókontroll kockázatértékelés bevezetése,

- az infekciókontroll kapcsolattartó rendszer kialakítása, bevezetése az intézményi működésbe,

- a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási csomag bevezetése és annak betartását célzó belső ellenőrzési rendszer kialakítása.

A betegbiztonság növelése, a betegbiztonságot támogató szervezeti kultúra és szemlélet fejlesztése Intézetünkben kiemelt prioritás, ezen belül nagy hangsúlyt fektetünk az elkerülhető egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére. A pályázathoz kapcsolódóan folyamatban van Intézményünk infekciókontroll programjának megerősítése, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bizonyítékokon alapuló aktív fekvőbeteg intézményi infekciókontroll program kulcs elemeire vonatkozó irányelv, illetve az implementációs segédlet adaptálása. Fő célkitűzéseink az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásának megelőzése, arányainak csökkentése, a helyes megelőző gyakorlat és szemlélet fejlesztése. Intézetünk infekciókontroll tevékenységére vonatkozó értékelését évente elvégezzük a WHO standardizált kérdőíve alapján, ezáltal azonosítjuk erősségeinket, fejlesztendő területeink, meghatározzuk szintbesorolásunkat és nyomon követjük a fejlődést. Infekciókontroll tevékenységünk fejlesztésének kiemelt eleme az infekciókontroll oktatása, a megerősített surveillance tevékenység, az infekciókontroll kapcsolattartói rendszer bevezetése, fejlesztése. Célkitűzéseink eléréséhez, illetve a magatartásváltozáshoz nagy hangsúlyt fektetünk a multimodális stratégia elemeinek a bevezetésére, a protokollok meglétére, az oktatására, a gyakorlatok direkt megfigyelésére és az eredmények kollegiális visszacsatolására. A multimodális beavatkozásainkat egybekötjük a szervezeti kultúraváltozással, hiszen a hatékony infekciókontroll a minőségi betegellátás, pozitív szervezeti kultúra és megnövekedett betegbiztonsági környezet reflektora. Szükségesnek tartjuk a páciensek és a látogatók bevonását is, a fertőzésmegelőző szemléletformálását valamint a témával kapcsolatos kommunikáció fejlesztését.

A projekt keretében eszközbeszerzéseket célzottan, az intézetünkben 3 leggyakoribb fertőzés megelőzésre, és az azonosított kockázatok csökkentéséhez kapcsolódóan tervezünk.