Új elnök a Péterfy Kórház Nővér Alapítványának élén

Megújult a szakdolgozóinkat támogató szervezet, amely nagyon várja az adózók 1%-ainak felajánlását az ápolók, műtősök, laborosok érdekében

2022. április 20.

A Péterfy Sándor Utcai  Kórház- Rendelőintézet Nővér Alapítványát Gruncsity Jánosné Iduka, a Péterfy Kórház egyik korábbi ápolási igazgatója hozta létre 1992-ben. Az alapítás a rendszerváltozás éveiben zajlott, kalandos körülmények közepette, így a szervezet végül magánalapítványként kezdte működését. A mára 30 éves Nővér Alapítványelsődleges célja, hogy segítse a kórház szakdolgozóinak szakmai fejlődését, azaz, támogassa továbbtanulásukat, képzéseiket, részvételüket kongresszusokon, tanulmányutakon.

„Létrejöttekor nem volt még törvény Magyarországon a személyi jövedelemadók 1%-ának felajánlásáról, így azonnal támogatókat kellett találni” – idézi fel a kezdeteket Duczáné Nagy Erika, a kuratórium mai elnöke, aki az alapítás éveiben is már a kórházban dolgozott (a  80-as években kezdett). Az első támogatók sorába tartozott a Fővárosi Önkormányzat és egyes nagy budapesti szállodák. „Nincs túl sok pénze az alapítványnak, pár millió forint mindössze, ezért is fontos, hogy az SZJA 1%-ok is eljussanak hozzánk” – teszi hozzá.

A Nővér Alapítvány közhasznú tevékenységet folytat, kifejezetten a nővérek, ápolók, műtősök, röntgenesek, laborosok szolgálatában áll. Míg a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Jobb Betegellátásért Alapítvány főként (bár nem kizárólag) műszerek beszerzésére összpontosít, a Nővér Alapítvány törekvése, hogy lassítsa az elvándorlást, akadályozza az egészségügyi szakdolgozók kiégését, javítsa kedélyállapotukat.

„Fizetés-kiegészítést nem tudunk adni, de például a karácsonykor kiosztott ajándékkosarakat rendre mi finanszírozzuk – részletezi az új elnök, emlékeztetve, hogy az 1998-ig ápolási igazgatóként dolgozó Gruncsity Jánosné Iduka, a fent már említett alapító elnök számos beosztott kollégát iskolázott be felsőfokú tanulmányokra, néha dacolva az akkor kritikus véleményt megfogalmazókkal is, hogy „minek ide annyi főiskolát végzett?”. „Fontos volt neki, hogy okos, tanult emberek legyenek körülötte, és nekem is fontos, mai is!” – hangsúlyozza Duczáné Nagy Erika, aki maga is volt az alapítvány támogatásával németországi és más tanulmányutakon, kórházlátogatásokon.

„A Nővér Alapítvány működtetésének felelősségét mindig az viselte, aki éppen az ápolási igazgató volt” – folytatja a frissen megválasztott elnök. Így 1998-2014 között Babonits Tamásné, Jutka, majd a tavaly váratlanul elhunyt Bakos András vette át a feladatokat. Most először vált szét a kétféle feladat, miközben Kaszai Erzsébet jelenlegi ápolási igazgató mindenben támogatja a sokszínű tevékenységében intenzíven megújulásra törekvő szervezetet.

Dr. Sásdi Antal főigazgató javaslatára és az alapítóval is egyeztetve az elnöki feladatkört Duczáné Erika 2021 végén vette át és lelkesen vágott bele a munkába. A 40 éve laborasszisztensként kezdő, 2008-tól már a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Központi Laboratóriuma vezető asszisztenseként dolgozó Erika egyúttal a kórházi járóbeteg-ellátásban dolgozó ápolók munkáját koordináló vezető ápoló is. Ez azt is jelenti, hogy Erika fogja össze többek között a szakrendelő területén felállított oltópontok asszisztenseinek munkáját is. Ez a sokrétű tevékenység széles szakmai ismeretségi körrel párosul, ami nagyon hasznos a Nővér Alapítvány felvirágoztatásához, és lehetővé teszi a kollégák rászorultságának árnyalt megismerését is.A fent sorolt vezetők még a két régi kuratóriumi taggal (CeffernéSzkok Ágnes vezető higiénikussal és Mátéfi Évával, az I-es belgyógyászat főnővérével) együtt dolgoznak az alapítványi hatékonyság fellendítésén.

„Az egészségügyi szakdolgozók legnagyobb gondja a kiégés, valamint a létszámhiányból adódó túlterheltség. Segítünk tanácsadással, akár csak egy beszélgetéssel, ezt most is csináljuk. De nem szabad alábecsülni a ma már egyre magasabb kongresszusi részvételi díjak támogatásának jelentőségét sem, belföldön is” – mondja az új elnök. „Májusban les z a Magyar Ápolási IgazgatókEgyesületének kongresszusa, oda három kollégát tudtunk delegálni, később a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kongresszusára is küldünk résztvevőt. A továbbképzésekért pedig kreditek járnak, amelyeket minden kollégának össze kell gyűjtenie működési engedélye meghosszabbításához. Erőnkhöz mérten tandíjakat, vizsgadíjakat is átvállalunk.”

Az új csapat a következő hónapokban feltérképezi és újragondolja a Nővér Alapítvány mindennapi teendőit. Szponzorok keresésébe fognak, és a tervek szerint őszre stratégiát dolgoznak ki a péterfys szakdolgozók körülményeinek jobbítására. A küldetésés a szemlélet mindemellett változatlan: az egészségügyi szakdolgozók segítése, így hatékonyságuk növelése, hiszena magasan kvalifikált, szabad idejükben regenerálódni képes szakemberek a betegek ellátásában is többet tudnak nyújtani, ezzel pedig végső soron mindenki nyer – beteg és ápoló egyaránt.