Karácsonyi jutalmazások a Péterfyben

A kórházban dolgozók ajándékcsomagjait vezetőik és munkatársaik ajánlották fel áldozatos munkájuk elismeréseként

2019. december 17.

Angyal Lászlóné, Borika, a Szemészeti Osztály önkéntes segítője 1979. szeptember 28. óta dolgozik az osztályon, műtőssegédként, osztályos kisegítőként, jelenleg önkéntes segítőként. Borikát sokan ismerik a házban, neve már fogalom. Nagy segítségére van az osztálynak a mindennapi betegellátásban. Szorgalmas, jó indulatú, készséges, mindig lehet rá számítani. A betegek ügyes bajos ügyeiben is igyekszik a segítségükre lenni.

 

Bakró Csaba, a Központi Intenzív Osztály ápolója több mint 15 éve az osztály oszlopos tagja. Munkájára, segítőkészségére bármikor számíthatnak munkatársai is. Vidámságával felvidítja mind a kollégáit, mind a betegeket.

 

Boldog Jánosné, Judit, az OTI Baleseti Rehabilitációs Osztály szakasszisztense munkája során empátiával, megértéssel, türelemmel fordul a betegek, valamint a kollégái felé. Kedves, barátságos, szorgalmas, megbízható, a rárótt feladatokat precízen látja el. Évek óta a munkaegészségügyi szakrendelésen is helyettesít.

 

Csanádiné Kőfalvi Éva, II. Belgyógyászat Kardiovaszkuláris Osztály általános ápolója évtizedek óta az osztály meghatározó tagja. Munkája pontos, lelkiismeretes, a betegekkel és munkatársaival is jó kapcsolatokat ápol. Fáradságot nem ismerve bármikor kész feláldozni szabadidejét váratlan helyzetekben. Nyugdíjazása alkalmából szeretnénk megköszönni odaadó munkáját, nagyon fog hiányozni.

 

Danyi Csilla, a II. Krónikus Belgyógyászati Osztály felnőtt-szakápolója 18 éve dolgozik osztályunkon. Ittléte üde színfoltot jelent a mindennapokban, mind a betegei, mind kollégái körében. Szakmai tudása kimagasló, nagy teherbíró-képességgel rendelkezik. Munkatársai szeretnének még sokáig ilyen lendülettel együttdolgozni vele.

 

Fehér Rita, az OTI V. Mozgásszervi Osztály orvosírnoka Rita 2011 óta tagja az V. Mozgásszervi Osztály csapatának, amelyben végtelen türelme, számítógépes szakértelme és gyors észjárása miatt hamar nélkülözhetetlen lett. Erőssége a káoszkezelés. Az orvosírnoki munkakör jellemzője, hogy akkor értékeljük legjobban, amikor rövid időre nélkülözni kényszerülünk. Munkatársai mára tisztában vannak ezzel, és köszönik munkáját.

 

Földi Márta, az OTI Központi Műtő vezető műtősnője 2012-ben főműtősnőként került a Fiumei útra. Nagy feladatot lát el, hiszen nap, mint a nap biztosítania kell a műtők működtetését, a dolgozók szakmai képzését, és mindezt úgy, hogy évről évre növekszik a műtétek és a műtéti típusok száma is. Szervezési feladatai mellett részt vállal a napi programban és az ügyeleti ellátásban is. Dr. Balázs Péter műtővezető a közösség nevében is köszöni évek óta végzett lelkiismeretes munkáját.

 

Fűfa Mária, az I. Krónikus Belgyógyászati Osztály segédápolója 3 éve dolgozik kórházunkban. Az idős betegekhez, ápoltakhoz igen nagy türelemmel, megértéssel, segítőkészséggel fordul, és igen jó kapcsolatot épített ki mind a betegekkel, mind a dolgozókkal. Bölcsföldi Beatrix osztályvezető ápoló a közösség nevében is további sok sikert kíván munkájához.

 

Gálik Csaba, az OTI Neurológiai Osztály ápolója oszlopos tagja a neurológiai osztálynak. Kezdetben segédápolóként dolgozott, majd ápoló képesítést szerzett. A rábízott feladatokat igyekszik 100 %-osan teljesíteni. Kollégái azt mondják, olyan jó vele dolgozni, mert, ha ő ott van, akkor nincs lehetetlen, nem történhet semmi baj. Ismereteit szívesen bővíti, bárkinek bármiben segít, de nem szégyell segítséget kérni sem, ha ezt a betegellátás megköveteli.

 

Kelemen Imola Ágnes, az Urológia-Sebészeti Osztály ápolója a sebészeti osztály, majd évek óta az urológia osztály szakdolgozója. Munkáját maximális precizitással végzi el, szakmai felkészültsége kiemelkedő. Szeretik a betegek és a kollégák egyaránt, akik úgy vélik, jó vele együtt dolgozni, mert lendülete, embersége, nevetése magával ragadó. Egy-egy nehéz éjszakai műszak után is tud vidámságot csempészni a szívekbe, mosolyt az arcokra. Ezúton is köszönik mindezt neki.

 

Kemenczei Mihályné, Ilona, az Intézeti Gyógyszertár gyógyszerkiadó szakasszisztense 2017 óta dolgozik a Gyógyszertár Traumatológiai Intézet telephelyén. Szakmai munkája magas színvonalú, precíz és lelkiismeretes. Nagy teherbírású, megbízható, lelkes munkaerő. Problémamegoldó képessége remek, segítőkész, empatikus. A munkához való hozzáállása lendületes, mindig lehet rá számítani, amiért ezúton fejezi ki köszönetét a közösség.

 

Kis Gábor, a Szülészet-Nőgyógyászat Műtő műtőssegédje 2013 júliusától tevékenykedik az osztályon. Feladatát nagy szakértelemmel, pontosan, odaadóan, lelkiismeretesen végzi. Mindig lehet rá számítani. Szakmai tudása magas szintű, a technikai eszközöket kiváló hozzáértéssel kezeli.

 

Köblőné Oláh Ildikó, a NIC II Osztály csecsemő- és gyermekápolója az osztály egyik alappillére. A munkából maximálisan kiveszi a részét. Lelkiismeretesen, megbízhatóan végzi munkáját. A csapattal jó a kapcsolata, a szülőkkel empatikusan viselkedik. Megbízottként a külön idényfeladatot is ő végzi a gyermekrendelőben. Munkáját ezúton is köszönik.

 

Lakatos Alfréd, az OTI Járóbeteg Baleseti Kontroll Osztály műtőssegédje 4 éve dolgozik az osztályon. Betegszállítóként kezdte, később rátermettsége, figyelmessége a szakma felé irányuló érdeklődése nyomán betanított gipszmesterként kezdett dolgozni a gipszelőben. Munka mellett kezdte gimnáziumi tanulmányait. Munkatársai örültek a lehetőségnek, hogy karácsonyi jutalmazás alkalmából megköszönhetik a munkáját, elhivatottságát kollégái és a betegek iránt, valamint  segítőkészségét, megbízhatóságát, munkaszeretetét.

 

Nagy Edit Zsuzsanna, az OTI Idegsebészeti Osztály diplomás ápolója jó szakember, aki elméleti ismereteit folyamatosan bővíti, gyakorlati tudását pedig kiválóan alkalmazza a mindennapokban.  Empatikus, jókedvű, pozitív kisugárzásával aktív gyógyulásra ösztönzi betegeinket.

 

Pintérné Gajári Andrea, a Gyógytorna gyógytornásza kiváló szakember és kiváló személyiség, aki áldozatos és precíz munkájáról tett tanúbizonyságot az elmúlt években. A betegek nagyon szeretik, mindig munkára kész és jelentős pluszfeladatokkal is terhelhető. A Postoperatív Posttraumás Rehabilitációs Osztály munkatársai ezúton kívánnak neki áldott karácsonyt és fejezik ki köszönetüket.

 

Ridács György, a Betegszállítói Csoport betegszállítója, a csoport helyettes vezetője több évtizede dolgozik intézetünkben. Nemcsak a betegekre figyel, fontos számára a kollegialitás is. A betegszállítói csoport jó értelemben vett „hangja”. A közösség ezúton is köszöni munkáját és kíván békés, boldog karácsonyt neki.

 

Szebellédi Szilvia, az OTI Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály diplomás ápolójának munkáját igen nagyra értékeli a közösség és vezetője, Korponainé Slehovszki Éva osztályvezető ápoló, aki úgy vélekedik, hogy a csapat mindennapjait tekintve „fontos a megfelelő kapcsolatok kialakítása, mert így lehet egymást segíteni, támogatni mind a munkában, mind a magánéletben. Személy szerint nagyra értékeli Szilvia munkáját az elmúlt években, beleértve a közösség irányában kifejtett erőfeszítéseit, és rendkívül aktív részvételét a havi rendszerességgel megvalósult belső továbbképzések megszervezésében.

 

Szikossy Ágnes, a Központi Takarítószolgálat adminisztrátora munkájával, és pozitív hozzáállásával járul hozzá a takarítási szolgáltatás ellátásához. A Nagytakarítói csoport e felajánlással kíván neki kellemes karácsonyi ünnepeket.

 

Sziráki Lászlóné, Katika, az OTI III. Mozgásszervi Osztály ápolója 1977. augusztus óta tagja az ápolói társadalomnak. 2013 szeptemberében választotta Intézményünket, és vált hasznos tagjává az osztály ápolói csapatának. Feladatait szerénységgel és alázattal végzi, betegeink ápolása során mély empátia jellemzi. Munkatársai ezzel az elismeréssel kívánják megköszönni áldozatos munkáját.

               

Tankovics Csilla, az OTI IV. Mozgásszervi Osztály ápolója 2010. augusztus 23-án lépte át az intézet küszöbét, és azóta osztály oszlopos tagja. Vidám természete, magas szakmai tudása, nagymértékben hozzájárul betegeink gyógyulásához.  Mindenkor és minden helyzetben lehet rá számítani. A betegek csupa-csupa jót nyilatkoznak róla. Az osztály munkatársainak nevében Fülöpné Körmendi Andrea kíván nagyon boldog, szeretetben eltöltött ünnepeket és sikerekben gazdag új évet neki.

 

Varga Zsuzsanna, az I. Belgyógyászati Osztály segédápolója 2010 óta dolgozik az I-es Belgyógyászaton. Munkáját mindig felelősségteljesen, nagy odaadással végzi. Vidám személyiségéből fakadóan felvidítja a körülötte lévőket, jó hangulatot teremtve az osztályon. Nincs olyan kérés, amelyet ne próbálna meg teljesíteni. Munkatársai köszönik, hogy velük dolgozik, ajándéka az osztály vezetésének felajánlása.

 

Varróné Királyházi Zita, a Sebészeti Szakrendelő asszisztense 2019 májusától dolgozik a csapatban, jól beilleszkedett, megbízható és szakmailag jól képzett. A helyettesítések idején is mindig számíthatnak rá.

 

Veresné Kovács Katalin, a Krízis Intervenció és Pszichiátriai Osztály egészségfejlesztő mentálhigiénés munkatársa 2016. január óta dolgozik a csapatban. Kollégáival ápolt kapcsolata nagyon jó, segítőkész, és ha szükséges, mentális támogatást nyújt. Empatikus, elkötelezett, aktív és betegcentrikus. Az általa végzett terápiában kreatív, innovatív. Környezetét javítja és otthonosabbá teszi a páciensekkel közösen készített alkotásokkal. Folyamatosan képzi magát. Munkatársai örülnek, hogy velük dolgozik és köszönik munkáját.

 

Csoportos jutalmazások

Az OTI Szeptikus Osztály maroknyi csapata kiemelkedő szakmaisággal, kitartással és elhivatottsággal végzi mindennapos feladatait, segíti az orvosok munkáját és hozzájárul betegeink gyógyulásához. Tagjainak terhelhetősége és a munkához való hozzáállása jó példa mindenki számára. Közvetlenségükkel, együttműködésükkel, segítőkészségükkel növelik az osztály munkájának hatékonyságát, valamint a betegek és a hozzátartozók elégedettségét. Szűcs Tímea osztályvezető ápoló ezúton köszöni áldozatos munkájukat.

Berényi Kristóf ápoló, Ecsediné Lakatos Éva ápoló, Fejér Barbara ápoló, Juhász Orsolya ápoló, Kozári Judit ápoló, Nagy Istvánné ápolási koordinátor, Papp Csilla ápoló, Szabó Noémi ápoló, Tóth Györgyné ápoló

 

A Varroda kis közössége csendben, mosolyogva végzi munkáját, de nem észrevétlenül. Bár nem dolgoznak közvetlenül a betegellátásban, munkájukra igen nagy szükség van. Az osztályokkal, az intézet dolgozóival jó kapcsolatot ápolnak, mindig készségesek, kedvesek és nem utolsó sorban megbízhatók.  A főnővérek ezúton szeretnék megköszönni egész évi munkájukat, és boldog karácsonyi ünnepeket kívánni nekik.

Bánfi Lászlóné Gyöngyi, Fábián Ferencné, Pócsik Tiborné Tünde, Surán Ildikó

 

Dokumentációs és Iktatási Osztály

Az iktató munkatársainak központi szerepe vitathatatlan, hiszen levelezések, fontos információk, tájékoztatók „hírvivői”. Hőségben, esőben, fagyban, hóban menni kell ahhoz, hogy mindenhová eljussanak és az iktatott információk célba érjenek. Ez a feladat ugyanakkor egy precíz munkavégzést is követel, amelyet igyekeznek teljesíteni. Ápolásvezetés ezúton kíván nekik békés, áldott ünnepeket, megköszönve áldozatos munkájukat.

Baji Izabella osztályvezető, Gaál Erzsébet, Gonda-Nagy Istvánné, Viki, Kalmárné Nyeste Mária, Kodó Csabáné, Móni, Marosvölgyi Katalin, Nagyné Lankovics Ágnes.