Művészi értékeink...freskók a Péterfyben

2018. október 22.

A megsejtett freskók

"Legendák keringtek kórházunkban az 50-es években eltüntetett, lemeszelt freskókról. Sajnos az eltelt idő miatt olyan szemtanú, aki hitelesen beszámolhatott volna róluk, már nincs az élők sorában." Dr. Sásdi Antal főigazgató fenti mondataival jelent meg első cikkünk 2017 decemberében az intézmény Péterfy kórházi telephelyén talált freskókról. A talált szó ebben az esetben nem teljesen fedi a valóságot, hiszen a faliképeket tulajdonképpen senki nem látta. Ahhoz, hogy ez a kiszámíthatatlan eszmei értékű képcsoport láthatóvá váljon, először is kellett az intézmény vezetésének hite, hogy valóban igazak a legendák, de kellett a 3 fiatal és lelkes restaurátor,  Cselőtei Anna Remény, Purnhauser Rozina és Talabér Ágnes munkája is, akik láthatóvá tették Kampis János alkotásait. Korábbi lapszámainkban (2017. decemberi, 2018. márciusi lapszámok) Sásdi Antal főigazgató foglalta össze a képekről a rendelkezésre álló információkat, most a munka végén, amikor már teljes pompájukban láthatóak a festmények, a restaurátorokat kérdeztük a munkafolyamatról. Hármójuk beszámolójából ismerhetjük meg a képek feltárásának menetét, a 2017 augusztus végétől egy éven át tartó munkát.

Egy év alatt összesen 4 képet állítottunk helyre. A három falkép esetében, különböző nehézségek merültek fel. A bejárati csarnok bal oldalán lévő Ember tragédiája című falképénél a korábbi tisztítási beavatkozások miatt érzékeny és erősen kopott volt a festékréteg. A jobb oldalon található Krisztusba vetett hit című festmény esetében régebbi sérülések és a középre szerelt lámpa okozta nagyméretű hiányok helyreállítása, valamint az évtizedekkel ezelőtt vörössel felfestett propaganda felirat eltávolítása okozott nehézséget. A Nagytanácsteremben található falkép szerkezetében erősen meggyengült. Az erre takarásként felszerelt Medveczky Jenő által festett pannó rögzítése miatt tenyérnyi hiányok keletkeztek a falképen. Egy adott falkép esetében a restaurálást megelőzően több próbát is elvégeztünk, mielőtt a megfelelő módszert kiválasztottuk volna.

 A bejáratnál található falképek esetében el kellett távolítani a ráfestett fehér fedő festékrétegeket. Ezeket feltáró kalapáccsal kopogtattuk le a felületről.

Ezt követően elénk tárultak a különböző korszakok rétegei, így a kommunista propaganda felirat és az alatta lévő eredeti ábrázolás. A teljes tisztítást szikével és puha kefével végeztük, aprólékosan, centiről centire haladva. A meggyengült festékréteget rögzíteni kellett, ezért konzerválószert juttattunk a falkép teljes felületére. A hiányokat meszes tömítő anyaggal pótoltuk és a kopott vagy teljesen hiányos festékréteget megkülönböztető akvarell retussal egészítettük ki.

Jelentős eszmei értéket képviselnek a megtalált Kampis festmények!

A falképek eszmei értéke igen nagy - mondják a restaurátorok, hiszen Kampis Jánosnak kevés falképe ismert. Ezek a falképek az egykori MABI székház fényét voltak hivatottak emelni, amely kvalitásukról árulkodik, és természetesen az intézmény történetéhez szorosan kapcsolódó kordokumentumok is egyben.

A tanácsteremben sokáig vetítővászon takarta a 60-as években készült Medveczky Jenő pannót. Mikor közelebbről is megvizsgáltuk a képet, az egyik darabját eltávolítottuk és így fedeztük fel mögötte a harmadik Kampis falfestményt, amire korábbi művészettörténeti kutatás során már találtunk utalást. Igazi meglepetés volt számunkra és a kórház dolgozói számára is ez a két, rég elfeledett alkotás, amelyek restaurálásával szintén megbíztak minket. Első lépésben a pannót leszereltük a falképről, majd restauráltuk. A munkafolyamatok során új merevítő rendszert és díszkeretet is kapott a kép, majd a pannó a 8-as porta felett lett elhelyezve. Szerencsés módon a harmadik Kampis János által készített falkép festékrétege szinte eredeti állapotában megmaradt, azonban erősen porló volt, vastag koromréteg borította, és komoly károk keletkeztek benne a pannó felrögzítésekor. Gipszbe ágyazott, tégla méretű fa tipliket süllyesztettek a falba, amelyek eltávolítása nem volt egyszerű feladat. Szerkezetében is meggyengült a hordozó vakolat, több helyen porlott, illetve elvált a mögötte lévő faltól. Ennek helyreállítása érdekében itt is konzerváló anyagot jutattunk a falkép szerkezetébe, majd az üregeket injektáló anyaggal töltöttük ki. Az esztétikai helyreállítás során a tiplik helyein lévő ábrázolás részeit rekonstruáltuk, a kisebb hiányok esetében pedig beilleszkedő akvarell retust alkalmaztunk.