Főigazgatói dicséreteket kaptak kiemelkedően teljesítő munkatársaink az Ápolók nemzetközi napja alkalmából

Önök nélkül nincs kórház, nincs betegellátás, nincs egészségügy – hangsúlyozta dr. Tóth László az egészségügyi szakdolgozók ünnepén

2023. május 16.

Május 12-én világszerte ünneplik az Ápolók nemzetközi napját annak emlékére, hogy 1820-ban e napon született Florence Nightingale, a modern ápolóképzés megalapítója, aki Feljegyzések az ápolásról című munkájával és kétszáz egyéb tanulmányával írta be magát a betegellátás történelmébe. Nightingale angol arisztokrata családban született, és érdeklődése korán a szenvedők, a betegek, a segítségre szorulók felé fordult. Családja tiltakozása ellenére szerzett az ápolónői képzettséget, majd a hadikórházakban szerzett tapasztalatait is feldolgozva megalapozta a betegápolás elméleti és gyakorlati képzését.

„Önöket, ápolókat mindennap kell ünnepelni” – e szavakkal köszöntötte a jelenlévő egészségügyi szakdolgozókat dr. Tóth László, a Péterfy Kórház és Rendelőintézet főigazgatója. Az intézményvezető visszaidézte azokat az évtizedeket, amelyeket kardiológusként maga is a betegágy mellett töltött: „Csapatmunka ez, egyedül nem megy, sem az orvosoknak, sem az ápolóknak, ezért feltétlenül, mindig és minden körülmények között számítok a segítségükre. Fáradtak, megtörtek, nagyon nagy a terhelés, és mindannyian tudjuk, hogy évtizedek óta nincs kielégítő utánpótlás-képzés, nem tudunk életpályamodellt mutatni a fiataloknak, hogy legyenek ápolók.” Tóth László beszámolt saját tapasztalatáról, találkozásairól olyan beosztottakkal, ápoló kollégákkal, akik kisgyermekkoruk óta e pályára készültek, hogy egész életükben ezt a magasztos hivatást, a betegek gondozását, segítését vigyék tovább fáklyaként. „Nagyon szeretnénk, beleértve magamat is, ha újra tudnánk indítani a képzést, és ha olyanok lennének a jövedelmi viszonyok, hogy a fiatalokat is vonzza ez az életút, míg azok, akik eltöltötték szakmai éveiket itt, át tudnák adni a fáklyát másoknak – tette hozzá. „A Péterfyben sok jó benyomást szereznek a betegek és hozzátartozóik. Hálásan köszönöm Önöknek. Sok intézményt vezettem, elenyésző az ápolók miatt érkező panaszos levelek száma. Gratulálok és valamennyi orvos nevében hálás vagyok. Mindent megpróbálunk, hogy munkakörülményeiket jobbá tegyük, és hasznos, értelmes, felelősségteljes munkát végezhessenek továbbra is. Ahogy mondtam, mindenkor számítok magukra. Önök nélkül nincs kórház, nincs betegellátás, nincs egészségügy” – zárta ünnepi gondolatait a főigazgató.

Kaszai Erzsébet ápolási igazgató szintén köszönetét fejezte ki a Péterfy mintegy 750 fős szakdolgozói közösségének. Arról beszélt, hogy az ápolók mindenütt túlóráznak, és túl kevesen tudják kivenni a szabadságukat, pedig az általuk végzett munka összetett, a munkakörülmények nehezek, gyakori a stressz, ehhez képest kevés a fizetés, ezért általánosságban alacsony az ápolási szakmák vonzereje. Arra kérte az orvos kollégákat, hogy becsüljék meg a Péterfy osztályain dolgozó ápolókat, a főorvos kollégákat pedig arra, hogy apró gesztusokkal időről időre méltányolják főnővéreik munkáját, mert utóbbiak pótolhatatlanok.

Nagy Andrea, a Péterfy Kórház választókerületének önkormányzati képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a mai ápolók nemcsak továbbviszik, de fejlesztik és alakítják a modern ápolási munkát. Örömének adott hangot, hogy e hagyományosan női pályát ma már sok férfi is választja, akik szintén becsülettel helytállnak. „E hivatás szépsége éppen a sokszínűségében rejlik. Az ápolók nemzetközi napján kicsit jobban szem elé kerül ez a méltánytalanul kevés figyelmet kapó hivatás. Szükség van reformra, bérrendezésre, és arra, hogy a társadalom is kiálljon az ápolók mellett. Gesztusokra, hogy hittel, emberséggel és szeretettel éljétek meg hivatásotokat” – összegezte, majd köszönetét fejezte ki Erzsébetváros lakói nevében is.

Az orvosok nevében dr. Salacz Pál László neurológus, osztályvezető főorvos mondott köszönetet a Péterfyben dolgozó ápolóknak, nemcsak a munkájukért, hanem az ápolási feladatokon túl tanúsított hozzáállásukért. „A kórházban ápolt betegek nagyon nehezek, sokszor depresszióval is küzdenek. A halál pillanataiban is gyakran az ápoló áll a betegek mellett, ami komoly lelki teher, és pszichés stabilitást igényel. Tisztelete jeléül két verset is hozott: Babits Mihály és Görgey Gábor egy-egy költeményét olvasta fel.

Az zenés műsorban Dr. Szilágyi Simon a Krízisintervenciós és Pszichiátriai osztály vezetője és Dr. Szilágyi Emese orvosigazgató énekelt, valamint Maurer József a Krízisintervenciós és Pszichiátriai osztály vezető ápoló-helyettese működött közre.

 

Idén az 54 osztályvezető ápoló az alábbi 22 szakdolgozó főigazgatói elismerésben részesítését javasolta.

Tímár-Kristóf Nóra szülésznő,Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály

Dubecz Edina szakápoló, I. Belgyógyászati Osztály

Kissné Czakó Mariann gyermek szakápoló, NIC

Fazekas Lászlóné (Dóri) ápoló, Neurológia Osztály

Turcsik Sándorné általános ápoló asszisztens, II. Krónikus

Bekéné Horváth Gabriella vezető asszisztens, Endoscopos Labor

Nagy Róbert segédápoló, Krízis-Intervenció Pszichitária Osztály

Takács Orsolya vezető műtős szakasszisztens, Szülészet-Nőgyógyászat MŰTŐ

Eördögh Zoltánné vezető asszisztens, Urológia Szakrendelő

Hirskó Erika intenzív betegellátó szakápoló, Kp-Intenzív Osztály

Liber Magdolna felnőtt szakápoló, Fül-Orr-Gége Osztály

Bánszki Beatrix ápoló, Általános Sebészeti Osztály

Szabóné Vass Andrea laboratóriumi analítikus, Kp-Laboratórium

Ziegner Dávid sűrgősségi szakápoló, KAITO

Erdélyi Mária szakápoló, MRO Mozgásszervi Rehabilitáció

Józsa István ápoló, KTOX-SBO

Czakó István Zsolt ápoló, Urológia-Sebészeti Osztály

Farkasné Raák Zsuzsanna aneszteziológiai szakasszisztens, ITO  Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály

Kovács Tímea műtős szakasszisztens, Sebészeti Műtő

Babinyeczné Vadon Éva diplomás ápoló, II. Belgyógyászat Kardiológia-Angiológia Osztály

Süle Ilona vezető asszisztens helyettes, Kp-Gógyszertár 

Palkovics Irén műtős szakasszisztens műtős szakasszisztens, Urológia Műtő 

Dósa Sándorné mb. osztályvezető ápoló helyettes, I. Belgyógyászati Osztály

Szántai Istvánné vezető asszisztens, Diabetológiai Szakrendelő

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyolc fő meg lett említve kiemelkedő munkájukért, egy szál virágot kaptak

Bot Éva osztályvezető ápoló, Urológia Osztály

Mátéfi Éva osztályvezető ápoló, Általános Sebészeti Osztály

Mókusné Pesti Ágnes osztályvezető ápoló, III. Krónikus Belgyógyászati Osztály

Lénárd Adrienn osztályvezető ápoló, Szülészet-Nőgyógyászati Osztály

Petneházi Erika vezető műtősnő, Szemészeti Műtő

Szabóné Borda Erika osztályvezető ápoló, Krízis-Intervenció Pszichiátriai Osztály

Tusa István osztályvezető ápoló, Neurológia Osztály

Vajna Renáta vezető dietetikus, Dietetikai Csoport

 

Külön díjazottak:

Dr. Schmidt Éva MIR vezető

 
 
Kaszai Erzsébet ápolái igazgató
 
 

Dávid Éva ápolási igazgató-helyettes