A Péterfy szakemberei az új Egészségügyi Szakmai Kollégium tagjainak sorában

Dr. Bodzay Tamás és Dr. Vámosi Péter főorvosok, Dr. Süle András főgyógyszerész és Dr. Rikker Csaba orvos igazgató is átvette kinevezését Dr. Kásler Miklóstól, az EMMI miniszterétől

2020. október 8.

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium új tagjainak és vezetőinek megbízóleveleit Dr. Kásler Miklós,az Emberi Erőforrások minisztere nyújtotta át, aki köszöntő beszédében úgy fogalmazott, „a koronavírus-járvány hatására hangsúlyosabban előtérbe kerültek azok a törekvések, amelyek az egészségügy átalakítását célozzák”.

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Traumatológia és Kézsebészet Tagozat elnöke lett Dr. Bodzay Tamás (PhD), sebész, traumatológus, ortopéd sebész, a Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet orvos igazgatója.

 
 
Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Szemészet Tagozatának tagja lett Dr. Vámosi Péter PhD, címzetes egyetemi docens, a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet osztályvezető szemészfőorvosa, a szürkehályogműtétek specialistája.
 
 
 
A Kórházi Klinikai Gyógyszerészet tagozat tagja lett Dr. Süle András (PhD), a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Gyógyszerészeti osztályának vezetője, aki a Magyar Gyógyszerészi Kamara Kórházi-Klinikai Területi Szervezetének elnöke is.
 
 
A Nefrológia és Dialízis Tagozat tagjának nevezték ki Dr. Rikker Csaba általános orvost, belgyógyász szakorvost, nephrológus szakorvost, a Péterfy I. Dialízis Központ orvos igazgatóját.
 
 
 

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium, amely az egészségügyért felelős miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadó szakmai testülete, egy miniszteri rendelet alapján szeptember 1-től új szabályozás alapján működik: változott nemcsak tagsága, hanem felépítése és működése is. (Az átalakított Egészségügyi Szakmai Kollégium feladatait és működését a 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet határozza meg.) A Szakmai Kollégium tagjait a miniszter négy évre nevezi ki, de dönthet idő előtti visszahívásukról is. Egy szakember egyszerre egy tagozatnak lehet tagja, és egyetlen tisztséget tölthet be a Szakmai Kollégiumban, amelynek működési költségeit az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK), valamint egyes esetekben az országos gyógyintézetek biztosítják. A Szakmai Kollégium tagjai a tevékenységüket megbízási szerződés alapján látják el. A korábbi szabályozáshoz képest jelentős változás, hogy a Szakmai Kollégium szervezetileg csak két egységből áll: az elnökségből és a tagozatokból. (Korábban a kollégium az elnökségből, a tagozatokból és a tagozatokhoz tartozó tanácsokból állt. Az új szabályozás megszüntette a tagozatok mellett korábban működő 10 fős tanácsadó testületeket, amelyek tagjait az egészségügy területén működő szakmai társaságok és egyesületek delegálták.)

A Kollégium Elnökségét továbbra is a tagozatok elnökei és a testület elnöke alkotják, tevékenységét a rendelet alapján, az EMMI iránymutatásával, az ÁEEK koordinálásával, és szükség esetén az országos gyógyintézetek szakmai közreműködésével végzi. Az Elnökség feladata, hogy állást foglaljon egészségügyi fejlesztési és stratégiai kérdésekben, egészségpolitikai kérdésekben, illetve javaslatokat készítsen és terjesszen a miniszter elé. Emellett, az Elnökség koordinálja a tagozatok javaslatait, állásfoglalásait, a szakmai eljárásrendeket, és szükség esetén egyeztetést kezdeményez a tagozatok között. A Szakmai Kollégiumon belül minden egyes egészségügyi szakterület önálló tagozattal rendelkezik, ám fontos feltétel, hogy minden tagozatban részt kell vennie az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek képviselőjének is. A tagozatok fő feladata a szakmai irányelvek elkészítése és felülvizsgálata, valamint javaslatok készítése, valamint a módszertani útmutatók, irányelvek, protokollok bevezetésének, alkalmazásának figyelemmel kísérése. Tagjai véleményt nyilvánítanak az egészségügyi szakterületükkel kapcsolatos szakmai kérdésekben és kapcsolatot tartanak a szakmai szervezetekkel is.

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnöke Dr. Kollár Lajos professzor, a Pécsi Tudományegyetem Érsebészeti Klinikájának igazgatója lett.