A Péterfy gépein is kitölthető a népszámlálás kérdőíve

Főigazgatói engedéllyel akár a munkahelyi technikai eszközök is használhatók az internetes népszámlálási kötelezettség teljesítésére október 1-től

2022. szeptember 30.

Teljes körű nép- és lakásösszeírás kezdődik 2022. október 1-én Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal által tízéventevégzett és november 28-ig tartó népszámlálás eredményei „a közvetlen környezetünk, atelepülésünk és az egész ország jövőjét meghatározó döntések megalapozásához nyújtanak segítséget, ígymindannyiunk életére kihatnak” –áll a KSH hivatalos indoklásában.

A népszámlálás első szakaszában a háztartások önállóan az interneten tölthetik ki a kérdőíveket, amelyhez a KSH postai levelet küldött az országban található minden lakcímre, pontos tájékoztatást adva a népszámlálásról. A hivatal levelei az internetes válaszadáshoz szükséges 12 jegyű belépési kódot is tartalmazzák.

Felhívjuk a Péterfy Kórház-Rendelőintézet munkatársainak figyelmét, hogy miután a népszámlálási kérdőívek internetes kitöltése a KSH közlése szerint a népszámlálás költséghatékony végrehajtásához járulhozzá, dr. Sásdi Antal főigazgató az Országos Kórházi Főigazgatóság iránymutatása alapján lehetővé tette az internetes népszámlálási kérdőívek kitöltéséta dolgozók számára munkahelyükön, szervezetük technikai eszközeit használva.

A statisztikai hivatal saját honlapján (ksh.hu) és a népszámlálás internetes oldalán (nepszamlalas2022.hu) is közzétette az idei cenzus kérdőívének mintáját. A ksh.hu oldalon egy kisfilm is ismerteti a részleteket. Fontos tudnivaló még, hogy a népszámlálási kérdőívkitöltő felülete adatvédelmi szempontból teljesen biztonságos, amunkatársak egymás kitöltött kérdőíveihez nem férhetnek hozzá, azokat nem láthatják.

Az adatszolgáltatás egy lakáskérdőív kitöltésével indul, majd a személyi kérdőív következik. Utóbbiból annyit kell kitölteni, ahányan az adott lakásban élnek. Az idei népszámlálás témakörei közé bekerült két új terület is: az internethasználattal, illetve a digitális jártassággal, valamint a lakások energiahatékonyságával kapcsolatos kérdések. Anépszámlálási kérdőívek kitöltése egy átlagos háztartás esetében körülbelül 30 percet vesz igénybe.

Az online válaszadásra október 1. és 16. között lesz lehetőség, ez a legkényelmesebb és legegyszerűbb módja a népszámlálásban való részvételnek – közölte a KSH.A határidő lejárta után számlálóbiztosok keresik fel azokat aháztartásokat, amelyek nem éltek az internetes kitöltés lehetőségével. Ebben az időszakban már csak az ő segítségükkel lehet megválaszolni a kérdőívet.

A népszámlálás révén pontos és részletes kép kapható hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A kitöltött kérdőív a beküldést követően a KSH erre a célra létrehozott szerverére kerül. A hivatal az adatokat fokozottan védett környezetben tárolja. Az első eredmények már 2023 tavaszán elérhetőek lesznek, a részletes adatok publikálása 2023 őszén várható.

Az idei lesz az első népszámlálás, amely teljesen elektronikusan zajlik. A KSH kéri Magyarország minden lakosának együttműködését a népszámlálás sikeresvégrehajtásában.