Takarító szolgálat vezető munkakör

2018. november 13.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

Takarítószolgálat szolgáltatás vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1076 Budapest Péterfy S. u. 8 - 20,

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Takarítószolgálat munkatársainak koordinálása a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, megegyezés alapján.

Pályázati feltételek:

Középfokú végzettség, 2 - 4 éves szakmai gyakorlat, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a tisztítás-technológus képesítés.

Elvárt kompetenciák:

Elhívatottság, megbízhatóság, jó kapcsolatteremtő képesség.

Alkalmazkodóképesség, pontosság, terhelhetőség, csapatszellem.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Iskolai végzettséget igazoló okmányok, erkölcsi bizonyítvány ( 90 napon belüli ), szakmai önéletrajz, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 2

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 16.

Közigállás publikálási időpontja: 2018. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakos András Ápolási Igazgató nyújt, az 1 461 - 4709 -es telefonszámon v. apig [dot] titkarsag [at] peterfykh [dot] hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Bakos András Ápolási Igazgató részére a Péterfy Kórház – Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet címére történő megküldésével (1076 Budapest Péterfy S. u. 8 - 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Szolgáltatás vezető.

Elektronikus úton Bakos András Ápolási Igazgató részére apig [dot] titkarsag [at] peterfykh [dot] hu 

E-mail címen keresztül. Kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: Adminisztrátor.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi, amely a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó (ka)t meghallgatja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.