Személy- és vagyonőr

2018. október 4.

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

Rendészeti Csoport

személy- és vagyonőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest,

A Kórház 1076 Budapest, Péterfy Sándor u 8-20., vagy 1074 Budapest, Alsó erdősor u. 7. szám alatti telephelyén.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kiemelt védelemben részesítendő Kórházi Intézmény telephelyein személy és vagyonvédelmi feladatok végzése, az általános rend fenntartása és a Kórházi Intézményi működés zavartalanságának biztosítása. Járőr tevékenység a Kórházi Intézmények udvarán, alagsorában, rendelőintézet területén, osztályain. Az osztályokról, rendelőintézetből érkező segélykérésekre reagálás, segítségnyújtás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Érvényes személy- és vagyonvédelmi igazolvány,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Cselekvőképesség
 • 5 évnél nem régebbi Tanúsítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kiemelkedő fizikum,
 • budapesti lakcím,
 • személy- és vagyonvédelemben szerzett 1-3 éves tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megtekinthetik,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány, személy és vagyonvédelmi igazolvány, tanúsítvány fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Buna Zoltán Rendészeti csoportvezető részére a buna.zoltan@peterfykh.hu E-mail címen keresztül, fényképes önéletrajban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.