Segédmunkás

2018. október 4.

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 

Gondnokság

segédmunkás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segédmunkás munkakör ellátása, munkahelyi vezetője irányítása alatt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• 8 Általános, 

• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Önéletrajz, 

• Motivációs levél, 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megtekinthetik, 

• Sikeres alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

• Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Elektronikus úton Konrád Balázs részére a gondnoksag [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 24.