Röntgen asszisztens

2019. augusztus 16.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Röntgen asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményünk Alsó erdősor utcai telephelyére keresünk röntgen asszisztenst egy műszakos munkarendbe egészségügyi ügyelet ellátásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, röntgen asszisztens,

• minimum 1 éves gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz

• Végzettséget igazoló okiratok

• Érvényes működési nyilvántartás és MESZK tagság igazolása

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

• Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Éva ápolási igazgató - helyettes nyújt, a + 36 - 1/461-4709 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Dávid Éva ápolási igazgató - helyettes részére a apig [dot] titkarsag [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.aeek.hu - 2019. augusztus 21.

• www.peterfykh.hu - 2019. augusztus 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.