Portás

2018. október 4.

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

Portaszolgálati,-liftkezelői csoport

Portás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u 8-20.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Kórház és Rendelőintézet területén a tulajdon védelme, a szolgálati helyén és a hozzátartozó térségben / bejáraton kívül és belül/ a biztonság, rend fenntartása. Tevékenységével a zavartalan betegellátást segíti elő, humánus intézkedéseit a személyiségi jogok az emberi méltóság tiszteletben tartásával teszi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Általános iskolai végzettség,
  • Magyar állampolgárság,
  • Büntetlen előélet,
  • Cselekvőképesség,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • A Budapesti lakhely,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz,
  • Sikeres alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Fülöp Gábor Portaszolgálati-, liftkezelői csoportvezető részére a fulop.gabor@peterfykh.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.