Pénzügyi ügyintéző

2018. október 4.

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pénzügyi ügyintézői feladatok elvégzése, munkahelyi vezetőjének irányítása alatt

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli szakirány,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Önéletrajz

• Motivációs levél

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megtekinthetik

• Sikeres alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kenyeres Ibolya Pénzgazdálkodási Osztályvezető nyújt, a 1 461-4763 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton penzugy [at] peterfykh [dot] hu oldalon keresztül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 7.