Pénzgazdálkodási osztályvezető helyettes munkakör

2022. május 11.

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet Pénzgazdálkodási osztály Pénzgazdálkodási osztályvezető helyettes munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A számviteli rend és fegyelem betartását szolgáló feladatok tervezése, szervezése, koordinálása, ellenőrzése. A Pénzgazdálkodási osztály vezetője által a hatáskörébe rendelt feladatok irányítása, ellenőrzése, szervezése. A gazdálkodási területet érintő szabályzat -tervezetek elkészítése, meglévő szabályzatok aktualizálása. Részvétel az Intézmény éves költségvetésének összeállításában, az időszaki és az éves zárlati feladatok végrehajtásában. Pénzügyi ellenjegyzői, utalványozási jogkör gyakorlása. Rendszeres és eseti adatszolgáltatások teljesítése. Operatív pénzügyi és számviteli feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a munkáltató az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozik, a meghirdetett munkakör betöltésére e törvény alkalmazásai az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Egyetem,

•         Vezetői - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet

•         Felsőfokú gazdasági iskolai (főiskola/egyetem) végzettség

•         Központi költségvetési területen szerzett tapasztalat

•         CT-Ecostat program felhasználói szintű ismerete

•         Magyar állampolgárság

•         COVID védőoltások megléte

•         Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség, regisztráció megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egészségügyi intézmény pénzügyi területén szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel

•         Képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata

•         SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást és emlékeztető oltást igazoló dokumentum

•         Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

•         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy sikertelen pályázat esetén, amennyiben az erre vonatkozó kiértesítést követően pályázati anyaga nem kerül személyes átvételre, akkor tudomásul veszi annak megsemmisítését

•         Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1718-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzgazdálkodási osztályvezető helyettes.

•         Elektronikus úton Jánosik Andrea részére a janosik [dot] andrea [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a munkakör azt követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Intézményi honlap - 2022. május 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.