Pénzgazdálkodási osztályvezető

2022. szeptember 2.

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet

Pénzgazdálkodási Osztálya pályázatot hirdet Pénzgazdálkodási Osztályvezető munkakör betöltésére.

 

A jogviszony héta:határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői feladatok: • A pénzgazdálkodási osztály munkájának irányítása, koordinálása, gazdálkodási feladatok ellátása a jogszabályok keretein belül, a felügyeleti szerv által kiadott rendelkezések és belső ügyrendi előírások szerint; • a gazdasági igazgató-helyettes által a hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása, ellenőrzése, felügyelete.

Főbb feladatok: • közreműködik az Intézmény éves költségvetésének összeállításában • részt vesz az előirányzatokkal való gazdálkodás koordinálásában • felügyeli a pénz- és bankszámlaforgalom, előirányzat-felhasználási keretszámla forgalom szabályszerű lebonyolítását • koordinálja a forgalmat és a szolgáltatásnyújtás számlázását • a könyv kötelezettségvállalását • elkészíti a pénzgazdálkodást osztály vonatkozó szabályzat-tervezeteket, részt vesz az Intézmény tervszabályainak aktualizálásában • írja a havi Időközi költségvetési jelentést, a negyedéves Mérlegjelentést és a Beszámoló, a rendszeres és ad-hoc adatszolgáltatások elkészítését • szükség szerint ellátja a pénzügyi ellenőrző feladatokat.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv) az irányadók.

Pályázati feltételek:

 Főiskola, Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség és regisztráció megléte,

Legalább 3-5 éves vezetői tapasztalat

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

Felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret

Központi költségvetési területen szerzett tapasztalat

Magyar állampolgárság

Cselekvőképesség

Büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Egészségügyi intézmény gazdasági területén szerzett tapasztalat

CT-EcoSTAT program felhasználói szintű ismerete

A Magyar Államkincstár által üzemeltetett költségvetési rendszerek kezelésének ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel

Képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata

Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy sikertelen pályázat esetén, amennyiben az erre vonatkozó kiértesítést követően pályázati anyaga nem kerül személyes átvételre, akkor tudomásul veszi annak megsemmisítését

Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 21.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buczkó Erzsébet gazdasági igazgató-helyettes nyújt, a munkanapokon 8-16 óráig 1/461-4711 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Buczkó Erzsébet gazdasági igazgató-helyettes részére a gazdig [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők megása és a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a munkakör azt követően azonnal betölthető.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett munkakör egészségügyi szolgálatai jogviszony

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022-09-05