Osztályveztő főorvos, belgyógyászati osztály

2023. február 8.

PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

 

I. Belgyógyászati osztálya pályázatot hirdet osztályvezető főorvos munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az I. belgyógyászati osztályon általános belgyógyászati, gastroenterológiai és nephrológiai betegek ellátása történik. Az osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működés biztosítása, a szakmai irányelvek mentén. Az osztály működésének megszervezése, a beosztott dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése. Közreműködés rezidens kollégák képzésében

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Teljes munkaidő, a meghirdetett munkakör egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Munkavégzés helye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alkalmazásai az irányadók.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a főigazgató részére a foig [at] peterfykh [dot] hu e-mail címen keresztül

 

Pályázati feltételek:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Egyetem, belgyógyász szakvizsga

Vezetői tapasztalat

Osztályvezetésre vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések

 

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  5

 

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

Részletes fényképes szakmai önéletrajz

Egyetemi diploma és szakképesítések, végzettségek hiteles másolata

Kamarai tagságot igazoló okirat

Működési nyilvántartásról szóló igazolás

Tudományos tevékenység jegyzéke

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen

 

Pályázati előnyök:

Tudományos fokozat

Osztályvezető főorvosi gyakorlat

Nephrológus szakvizsga

 

Elvárt személyes kompetenciák:

Döntési képesség (alap)

Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás)

Kiváló szintű probléma-megoldó készség (alap)

Személyes példamutatás (vezetői)

Csapatmunka, betegorientáltság

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.03.22. 00:00

 

A pályázat elbírálásának módja:  A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.03.22. 00:00