Műtős szakasszisztens Trauma Műtő

2019. október 21.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Traumatológiai Műtő

 

Műtős szakasszisztensmunkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1081 Budapest, Fiumei út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményünk Traumatológiai műtőjébe keresünk kiemelt bérezéssel teljes munkaidős, részmunkaidős munkatársat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, műtéti szakasszisztens,

• 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz

• Szakképesítést igazoló okmányok

• Érvényes működési nyilvántartás és MESZK tagság igazolása

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

• Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vámosi Ágnes ápolási igazgató - helyettes nyújt, a [plus] 36 [space] [minus] [space] 1 [slash] 299 [space] [minus] [space] 7710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Vámosi Ágnes ápolási igazgató - helyettes részére a baleseti [dot] apolas [at] obsi [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2019. október 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.aeek.hu - 2019. október 22.

• www.peterfykh.hu - 2019. október 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.