Munkaügyi előadó

2020. november 16.

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Humánerőforrás- gazdálkodási Osztály humánerő-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

·         ellátja a személyi állománnyal összefüggő döntés-előkészítői és adminisztratív feladatokat és az ezekhez tartozó munkaügyi feladatokat (az Intézmény közalkalmazotti személyi állományával kapcsolatos teljes körű munkaügyi ügyintézés. Kinevezések, kinevezés módosítások, átsorolások készítése. Közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. Személyügyi nyilvántartás vezetése. Jubileumi jutalmak, felmentések előkészítése. Megbízási díjak, nem rendszeres juttatások és béren kívüli juttatások számfejtése. Szabadságok, távollétek, változóbérek számítógépes programba történő rögzítése, értesítők elkészítése, munkáltatói igazolások kiállítása. Munkaügyi kimutatások, statisztikák, bérfeladás készítése).

·         munkaügyi kérdésekben tájékoztatást nyújt a szakterületek számára;

·         közreműködik a munkaügyi tevékenység körébe tartozó nyilvántartási-adatszolgáltatási feladatok ellátásban;

·         kezeli a személyi anyagokat és kapcsolatot tart az egyes szervezeti egységekkel, illetve a fenntartóval;

·         kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral és egyéb szervekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, munkaügyi, személyügyi, vagy társadalombiztosítási,

• Magyar állampolgárság,

• Büntetlen előélet,

• Cselekvőképesség,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•  Felsőfokú végzettség,

• Egészségügyben szerzett 1-3 éves tapasztalat,

•  KIRA program ismerete,

• JDolber személyügyi program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   Önéletrajz,

•   Motivációs levél,

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megtekinthetik,

•   Sikeres alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•   Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Dr. Végh Csilla Humánerőforrás- gazdálkodási osztályvezető részére a vegh [dot] csilla [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020.  november 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.