Laboratóriumi asszisztens

2019. november 12.

Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

 

Laboratóriumi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményünk Központi laboratóriumába keresünk laboratóriumi asszisztenst.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, laboratóriumi asszisztens,

• minimum 1 éves gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz

• végzettséget igazoló okiratok

• érvényes működési nyilvántartás és MESZK tagság igazolása

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

• hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Éva ápolási igazgató - helyettes nyújt, a [plus] 36 [space] 1 [space] 461 [space] 4709 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Dávid Éva ápolási igazgató - helyettes részére a david [dot] eva [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2019. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.aeek.hu - 2019. november 15.

• www.peterfykh.hu - 2019. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.