Közegészségügyi-járványügyi felügyelő

2019. november 19.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

 

Közegészségügyi - járványügyi felügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményünk kórház higiénés osztályára keresünk teljes munkaidős munkatársat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, közegészségügyi - járványügyi felügyelő, ill. népegészségügyi ellenőr,

• Kórházban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz

• végzettséget igazoló okirat(ok)

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

• érvényes működési nyilvántartás és MESZK tagság igazolása

• hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők     megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakos András ápolási igazgató nyújt, a [plus] 36 [space] 1 [space] 461 [minus] 4709 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Bakos András ápolási igazgató részére a apig [dot] titkarsag [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2019. november 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.aeek.hu - 2019. november 22.

• www.peterfykh.hu - 2019. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.