Kontroller

2023. február 1.

Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Kontrolling Osztály pályázatot hirdet

 

Kontroller munkakör betöltésére.

A  jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A havi, negyedéves és éves kontrolling jelentés elkészítése. Kapcsolattartás a vetítési alapokat szolgáltató társosztályokkal, a vetítési alapok ellenőrzése, összeállítása, betöltő fájl(ok) elkészítése, betöltése az informatikai rendszerbe. Azidőszakot érintő hibák javítása, javaslattétel hibajavításokra, az Intézményi struktúra követése, rendszerben történő módosítása. Afőkönyvi adatok átvétele és betöltése a rendszerbe. Ár-bevételszorzók beállítása, ajáróbeteg fix díjak felosztása. A főkönyvben szereplő bevételek/költségek korrekciója.Bértámogatások, bérköltségek feldolgozása, szervezeti egységre osztása.A feltöltött adatok kontrolling kézikönyvnek való megfelelésének ellenőrzése.Aszámviteli eredmény, működési eredmény összeállítása, egyeztető hídon szereplő tételek indokolása. Vezetői összefoglaló elkészítése,rendszeres, időközi és egyedi mélyreható elemzések készítése a menedzsment számára. Lehetőség van eseti Home office-ra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra, jogállásra, az Eszjt (2020. évi C tv.) érvényes.

 

Pályázati feltételek:

Felsőfokú képesítés, pénzügy, közgazdasági, kontrolling,számvitel, kontrolling területen szerzett 1-3 év tapasztalat,büntetlen előélet,magyar állampolgárság,cselekvőképesség,magas szintű számítógépes ismeretek

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Költségvetésikönyvelésben szerzett szakmai gyakorlat

egészségügyi intézményben szerzett gyakorlat

CT Ecostat rendszer ismerete

BsofteKVIK rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel, fizetési igény megjelölésével

képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata

pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.február 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Gazdasági Igazgató-helyettes részére a gazdig [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a munkakör azt követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.02.13.