Humánerőforrás-gazdálkodási ügyintéző munkakör

2023. január 5.

Dél- Pesti Centrumkórház – Országos Heamatológiai és Infektológiai Intézet Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet

Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály

 

Humánerőforrás-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére álláspályázatot hirdet

A  jogviszony időtartama:határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Munkaszerződések, munkaszerződés-módosítások, átsorolások készítése. Jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. Nem rendszeres juttatások és egyéb bér jellegű juttatások számfejtése. Szabadságok, távollétek, változóbérek KIRA számfejtő rendszerbe történő rögzítése, értesítők elkészítése, munkáltatói igazolások kiállítása. Munkaügyi kérdésekben tájékoztatás nyújtása a szakterületek számára. Kezeli a személyi anyagokat és kapcsolatot tart az egyes szervezeti egységekkel.

Illetmény és juttatások: Megállapodás szerint.

 

Pályázati feltételek: Érettségi

Munkaügyi, személyügyi végzettség

Felhasználói szintű MS Office ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Szakirányú felsőfokú képesítés

Egészségügyben szerzett 1-3 év tapasztalat

KIRA program ismerete

JDolber program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz elérhetőségekkel

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megismerhetik

Sikeres alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.01.20

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Elektronikus úton Majzik Tímea részére a munkaugy [at] peterfykh [dot] hu  E-mail címen keresztül