Humánerőforrás-gazdálkodási ügyintéző

2022. szeptember 19.

Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály pályázatot hirdet

Humánerőforrás-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony végén:határozatlan idejű 

 

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaszerződések, munkaszerződés-módosítások, átsorolások készítése. Jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. Nem rendszeres juttatások és egyéb bér jellegű juttatások számfejtése. Szabadságok, távollétek, változóbérek KIRA számfejtő rendszerbe rögzítése, értesítők elkészítése, munkáltatói igazolások kiállítása. Munkaügyi kérdésekben tájékoztatása a szakterületek. Kezeli a személyi anyagokat és tart az egyes szervezeti egységekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv) az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Középiskola/gimnázium, Munkaügyi, személyügyi,

Felhasználói szintű MS Office ismeretek

Cselekvőképesség

Büntetlen előélet

Covid védőoltások megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú képesítés, szakirányú,

Egészségügyben szerzett 1-3 év tapasztalat

KIRA program ismerete

JDolber program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz elérhetőségekkel

Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megismerhetik

Sikeres alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Covid védőoltások meglétének igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Majzik Tímea részére a munkaugy [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők megása és a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a munkakör azt követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Közigállás honlap - 2022. szeptember 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett munkakör egészségügyi szolgálatai jogviszony.