Humánerőforrás-gazdálkodási osztály, osztályvzető-helyettes

2022. szeptember 19.

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály pályázatot hirdet

Humánerőforrás-gazdálkodási osztályvezető helyettes munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:határozatlan idejű 

 

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a humanerőforrás-gazdálkodási osztályvezető által a hatáskörébe rendelt feladatok ellátása, az osztályvezető-helyettes felelős a beosztott munkatársak napi munkavégzésének koordinálásáért, a határidős feladatok nyomon követéséért. Ennek keretében: • Munkaszerződések, munkaszerződés-módosítások, átsorolások ellenőrzése. • Jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. • Nem rendszeres juttatások és egyéb bér jellegű juttatások számfejtése. • Szabadságok, távollétek, változóbérek KIRA számfejtő rendszerbe történő rögzítése, értesítők elkészítése, munkáltatói igazolások kiállítása. • Munkaügyi kérdésekben tájékoztatás nyújtása a szakterületek számára. • Aktuális adatszolgáltatásokelőkészítése. • Az irányítása alá tartozó dolgozók munkájának ellenőrzése. • Felügyeli az osztály pénzügyi feladatait (utalási állományok lekérése, utalási állományok ellenőrzése és utalásra való előkészítése, • Az osztályvezető távolléte esetén, annak teljeskörű helyettesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv) az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Felsőfokú képesítés, szakirányú,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

Felhasználói szintű munkaügyi szoftverismeret

A KIRAprogram felhasználói szintű ismerete

COVID védőoltások megléte

Magyar állampolgárság

Cselekvőképesség

Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Egészségügyi intézmény munkaügyi, bér TB ügyintézés területén szerzett tapasztalat

JDolBer program felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel

Képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata

SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást és emlékeztető oltást igazoló dokumentum

Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy sikertelen pályázat esetén, amennyiben az erre vonatkozó kiértesítést követően pályázati anyaga nem kerül személyes átvételre, akkor tudomásul veszi annak megsemmisítését

Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Majzik Tímea részére a munkaugy [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a munkakör azt követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Közigállás honlap - 2022. szeptember 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett munkakör egészségügyi szolgálai jogviszony