Főkönyvelő

2023. április 12.

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet pályázatot hirdet Főkönyvelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

 

Főbb feladatok:

·         Tárgyi eszközök könyvelése, illetve készletek főkönyv felé történő feladása, könyveltetése

·         Vevői, szállítói számlák, bankkivonatok, pénztárak könyveltetése

·         Kontírozás előtt a bizonylatok alaki, tartalmi ellenőrzése, kapcsolódó mellékletek meglétének ellenőrzése

·         Kimentő-bejövő számlák, pénztárak és bankok napi szintű könyveltetése

·         Gyógyszertár és varroda havi feladásának átvétele, ellenőrzése, könyveltetése

·         TBIZ tabló kontírozásának és banki rendezésének ellenőrzése

·         TBCST kontírozásának ellenőrzése, egyeztetés

·         Tárgyi eszköz és készlet modulok évvégi zárása, év eleji nyitása

·         Eszköznyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok ellátása

·         Részvétel a leltározás, selejtezés kiértékelésének a CT Ecostat rendszerben történő rögzítésben.

·         A negyedéves értékcsökkenések CT Ecostat rendszerben történő rögzítése, egyeztetése

·         Munkakörébe rendelt adatszolgáltatások teljesítése MÁK, KSH, Minisztériumok, Könyvvizsgáló, Belső ellenőr, Kontroller, Kórház vezetése felé (Rábízott vagyon, Árindex, Éves beruházási és Éves dologi jelentések)

·         Szükség estén adatszolgáltatás az önköltségszámításhoz, éves költségvetés összeállításához, részvétel az adatok összegyűjtésében, rendszerezésében, elektronikus feldolgozásában.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a Munkáltató az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozik, ezért a meghirdetett munkakör betöltésére e törvény alkalmazásai az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

·         Középfokú szakirányú iskolai végzettség;

·         CT-EcoSTAT program felhasználói szintű ismerete;

·         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

·         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

·         Cselekvőképesség

·         Büntetlen előélet

·         Központi költségvetési területen szerzett tapasztalat

·         Magyar állampolgárság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség,

·         Egészségügyi intézmény pénzügyi területén szerzett tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         Részletes fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel

·         Képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata

·         Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

·         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy sikertelen pályázat esetén, amennyiben az erre vonatkozó kiértesítést követően pályázati anyaga nem kerül személyes átvételre, akkor tudomásul veszi annak megsemmisítését

·         Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1718-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: Főkönyvelő.

·         Elektronikus úton Szabó Orsolya osztályvezető részére a penzugy [at] peterfykh [dot] hue-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a munkakör azt követően azonnal betölthető.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.