Egészségügyi asszisztens

2019. augusztus 16.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Egészségügyi asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményünk Urológiai szakrendelőjébe keresünk asszisztenst.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, egészségügyi asszisztens,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés, OKJ 54 / 55 ápoló

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz

• Végzettséget igazoló okiratok

• Érvényes működési nyilvántartás és MESZK tagság igazolása

• Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakos András ápolási igazgató nyújt, a + 36 -1 / 461- 4709 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Bakos András ápolási igazgató részére a apig [dot] titkarsag [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.aeek.hu - 2019. augusztus 21.

• www.peterfykh.hu - 2019. augusztus 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.