Dokumentációs és Iktatási osztályvezető

2022. április 28.

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet az Egészségügyi szolgálati jogviszonyrólszóló 2020. évi C. törvényalapján pályázatot hirdet

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet Dokumentációs és Iktatási Osztály osztályvezető munkakör betöltésére.

 

Azegészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- ellátja a beérkező iratok feldolgozását, intézését, az ügyviteli feladatokat, a beérkező papír és elektronikus dokumentumok tárgykör szerint illetékes vezető részére történő továbbítását,

- az osztály munkájának koordinálása,zavartalan működésének biztosítása,

- gondoskodik az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatainak ellátásáról,

- elvégzi az ügyviteli munkának, ügykezelésnek irányítását és ellenőrzését,

- gondoskodik az iratkezelési szabályzat és az irattári terv elkészítéséről,

- gondoskodik az iratkezelési szabályok betartásának ellenőrzéséről,

- gondoskodik a határidők betartásáról,

 

Illetmény és juttatások:

 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és a végrehajtásáról szóló 528/2020.(XI.28.) Korm. rendelet, OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013.(VII.05.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, vagy Főiskola,

• Kötelező védettségi igazolás

 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség

•Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Költségvetési szervnél szerzett 3-5 éves szakmai tapasztalat.

• Poszeidon iktatórendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel

 • Képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata

 • SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást és emlékeztető oltást igazoló dokumentum

 • Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy sikertelen pályázat esetén, amennyiben az erre vonatkozó kiértesítést követően pályázati anyaga nem kerül személyes átvételre, akkor tudomásul veszi annak megsemmisítését

 • Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

 A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022-05-22

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt osztályvezető nyújt, a -os telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20.Jánosik Aladár koordinációs irodavezető "s.k." címezve). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1614-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: Dokumentációs és Iktatási Osztályosztályvezető.

 • Elektronikus úton Jánosik Aladár részére a janosik [dot] aladar [at] peterfykh [dot] hu Email címen keresztül

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a munkakör azt követően azonnal betölthető.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2022-05-25

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Intézmény honlapja

 • kozigallas.hu – 2022-05-02.

A munkáltatóval kapcsolatban további információta www.peterfykh.hu honlapon szerezhet