Csecsemő és gyermekápoló

2020. január 17.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

 

Csecsemő és gyermekápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézetünk Koraszülött osztályára, NIC II. keresünk kiemelt bérezéssel teljes munkaidős, részmunkaidős munkatársat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, csecsemő és gyermekápoló,

• pályakezdők, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz,

• Végzettséget igazoló okiratok,

• Érvényes működési nyilvántartás és MESZK tagság igazolása,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén),

• Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Éva ápolási igazgató-helyettes nyújt, a [plus] 36 [space] 1 [space] 461 [space] 4709 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Dávid Éva ápolási igazgató-helyettes részére a david [dot] eva [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 20.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2020. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.aeek.hu - 2020. január 22.

• www.peterfykh.hu - 2020. január 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.