Belgyógyászat osztályvezető főorvos

2023. április 25.

PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

 

I. Belgyógyászati osztálya az osztályvezető nyugdíjba vonulása miatt pályázatot hirdet

 

Osztályvezető főorvos Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az I. belgyógyászati osztályon általános belgyógyászati, gastroenterológiai és nephrológiai betegek ellátása történik. Az osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működés biztosítása, a szakmai irányelvek mentén. Az osztály működésének megszervezése, a beosztott dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése. Közreműködés rezidens kollégák képzésében

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

  Határozatlan, 40 óra, Teljes munkaidő, a meghirdetett munkakör egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Munkavégzés helye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alkalmazásai az irányadók.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a főigazgató részére a foig [at] peterfykh [dot] hu e-mail címen keresztül

 

Pályázati feltételek:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Egyetem, belgyógyász szakvizsga

  Vezetői tapasztalat

  Osztályvezetésre vonatkozó szakmai program és vezetési elképzelések

 

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  5

 

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  Részletes fényképes szakmai önéletrajz

  Egyetemi diploma és szakképesítések, végzettségek hiteles másolata

  Működési nyilvántartásról szóló igazolás

  Tudományos tevékenység jegyzéke

  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen

 

Pályázati előnyök:

  Tudományos fokozat

  Osztályvezető főorvosi gyakorlat

  Nephrológus szakvizsga

 

Elvárt személyes kompetenciák:

  Döntési képesség (alap)

  Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás)

  Kiváló szintű probléma-megoldó készség (alap)

  Személyes példamutatás (vezetői)

  Csapatmunka, betegorientáltság

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.05.31. 00:00

 

A pályázat elbírálásának módja:  A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

 

A pályázat elbírálásának határideje:  Folyamatosan