Belgyógyász szakorvos

2023. február 8.

PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

 

I. Belgyógyászat nephrológiai és gastroenterológiai profilú osztálya pályázatot hirdet belgyógyász szakorvos munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Részvétel az I. Belgyógyászati Osztály betegellátásában és ügyeleti ellátásban.

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Teljes munkaidő, a meghirdetett munkakör egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Munkavégzés helye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alkalmazásai az irányadók.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton az orvosigazgatóság részére az orvig [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül.

 

Pályázati feltételek

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Egyetem, belgyógyász szakvizsga vagy szakorvos jelölt

Egészségügyi alkalmasság

 

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

fényképes szakmai önéletrajz

orvosi diploma, szakvizsga másolata,

végzettséget/képzettséget igazoló okirat

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltakat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

Belgyógyászati, nephrológiai osztályon eltöltött gyakorlat

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.03.22. 00:00

 

A pályázat elbírálásának módja:  A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.03.22. 00:00