Általános sebész szakorvos

2018. október 4.

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

 

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

Pályázatot hirdet

 

Péterfy Kórház Rendelőintézetébe

1 fő általános sebész szakorvos

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglakoztatás jellege:

Teljes vagy részfoglalkoztatású munkaidő.

 

Munkavégzés helye:

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet: 1076 Budapest, Péterfy S. u. 8-20. (Rendelőintézet)

 

A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízatással járó lényeges feladatok:

Általános sebészeti feladatok ellátása a sebészeti szakrendelőben.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra vonatkozó „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók, ill. illetménykiegészítés megbeszélés szerint.

 

Pályázati feltételek:

- általános orvosi diploma

- általános sebészet szakvizsga

- büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- általános sebészeti szakrendelésen vagy osztályon végzett több, mint 5 éves szakorvosi munka

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, érvényes működési engedély, MOK tagság igazolása, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

- nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.

 

A pályázat kiírásával kapcsolatban további információt Dr. Schulteisz Nóra járóbeteg ellátásért felelős orvosigazgató-helyettes (email cím: schulteisz [dot] nora [at] peterfykh [dot] hu) és Bodzay Petra oktatási részlegvezető asszony nyújt a +3620/3369-547-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

- Elektronikus úton Dr. Szilágyi Emese Ph.D orvosigazgató asszonynak
(email cím: orvig [at] peterfykh [dot] hu vagy szilagyi [dot] emese [at] peterfykh [dot] hu) címezve és Bodzay Petra részére a bodzay [dot] petra [at] baleseti [dot] hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 30.

A közig. állás publikálási időpontja: 2018. április 23.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója által összehívott bizottság előtti személyes meghallgatás.

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.peterfykh.huhonlapon szerezhet.