Álláshirdetés: Klinikai szakpszichológus

Krízisintervenciós- és Pszichiátriai Osztály

Klinikai szakpszichológus

Munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

BUDAPESTI PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Krízisintervenciós- és Pszichiátriai Osztály

Klinikai szakpszichológus

Munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • Egyéni és csoportos szupportív pszichoterápia
 • Komplett pszichodiagnosztika
 • Aktív együttműködés a team-mel
 • Dokumentáció készítése

Jelentkezési kritériumok:

 • Felnőtt klinikai pszichológus szakvizsga
 • 40 órás munkakör vállalása 2024. januári kezdéssel
 • Minimum 1 év klinikai tapasztalat pszichiátriai osztályon

Feladatai, hatásköre:

 • Aktívan részt vesz az osztály munkájában, a gyógyító-megelőző ellátásban.
 • Felelős az osztályra felvett betegek állapotának megfelelő magas szintű, korszerű gyógyító ellátásáért    
 • Felelős az osztály munkafegyelmének, valamint az etikai követelményeinek, elvárásainak betartásáért.
 • Köteles betartani az osztály napirendjét, és hatályos munkarendjét
 • Betartja az Egészségügyi, a Betegjogi-, és az Adatvédelmi Törvényben, továbbá annak a végrehajtási utasításaiban, valamint az intézet Szakmai és Működési Szabályzatában, Kollektív Szerződésében és az igazgatói rendelkezésekben (körlevelek, utasítások stb.) foglaltakat.               
 • A társosztályok részére rendszeresen szakkonzíliumokat biztosít.             
 • Munkája során ügyel az osztály higiéniai állapotára, illetve betartja, a higiéniára vonatkozó előírásokat.
 • Részt vesz az osztály dokumentációs és információs tevékenységében, annak szakszerűségét betartja.
 • Pszichológiai vizsgáló eljárásokat, klinikai pszichodiagnosztikai módszereket alkalmaz.
 • Kompetenciájának megfelelően a beteg és hozzátartozóinak pszichés támogatásában vesz részt, valamint a hatékony terápiás eljárás kiválasztásában, segítésében és alkalmazásában.    
 • Klinikai kérdések megválaszolásához szükséges vizsgáló eszközöket használ (teljesítménytesztek, projektív tesztek, személyiségtesztek, tünetbecslő kérdőívek és skálák).
 • Segíti az osztály dolgozói és a beteg hozzátartozói közti hatékony együttműködést.
 • Az osztály dolgozóinak pszichés támogatása.

Kötelezettségei:

 • Köteles fejleszteni szakmai képzettségét, illetve gyakorlatát.           
 • Részt vesz az időszakos osztályértekezleteken és kötelező intézeti oktatásokon.
 • Köteles munkájáról szakmai felettesét rendszeresen tájékoztatni.
 • Köteles az osztályát érintő, illetve az osztály kezelése alatt álló betegekkel kapcsolatos rendkívüli eseményekről az osztályvezetőt tájékoztatni.       
 • Köteles ismerni és alkalmazni az Intézet minőségirányítási rendszerét és eljárásait.     
 • Felelősséggel tartozik az osztály rendelkezésre álló anyagi eszközök (felszerelési tárgyak, műszerek, stb.) szakszerű, hatékony és célszerű felhasználásáért.
 • Köteles betartani a munkabiztonsági előírásokat.      
 • Köteles az előírt munka alkalmassági vizsgálatokon megjelenni

  

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: 1074, Budapest, Alsó erdősor utca 7.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alkalmazásai az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a peterfykrizisintervencio [at] gmail [dot] com email címen önéletrajz és motivációs levél benyújtásával.

Pályázati feltételek:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Felnőtt klinikai szakpszichológus szakvizsga
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Min. 1 év klinikai gyakorlat

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Diploma, szakvizsga másolata
 • Végzettséget/képzettséget igazoló okirat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi igazolvány

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • Decemberi betanulás
 • Angol nyelvtudás

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.11.20.

A pályázat elbírálásának módja:  A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a munkakör azt követően 2024.01.01-től betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.29.