Álláshírdetés: Főpénztáros/pénzügyi ügyintéző munkakör

2023. július 10.

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet

Pénzügyi és Számviteli Osztály

pályázatot hirdet

Főpénztáros/Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

 

Főbb feladatok:

 • Főpénztár és Letéti pénztár kezelése
 • Készpénzforgalom bonyolítása
 • Készpénzes szállítói számlák iktatása, kontírozása
 • Bizonylatok alaki, tartalmi ellenőrzése, kapcsolódó mellékletének ellenőrzése
 • Vevő számlák kiállítása
 • Ebédjegyek nyilvántartása, kezelése, értékesítése, számlázása
 • Egyéb, a Pénztárhelyiségben elhelyezett értékek kezelése, megőrzése, nyilvántartásának vezetése
 • Államkincstárba, postára való befizetések és pénztárak közötti pénzmozgások megszervezése, lebonyolítása.
 • Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartásának vezetése, kiadása, visszavételezése, megőrzése, irattárba helyezése
 • Letétek kezelése, átvétele, visszaadása, hagyatékba történő átadása
 • Rendszeres és eseti adatszolgáltatások teljesítése
 • Közreműködés a havi, negyedéves és éves zárlati feladatok végrehajtásában

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a Munkáltató az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozik, ezért a meghirdetett munkakör betöltésére e törvény alkalmazásai az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Középfokú szakirányú iskolai végzettség;
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Központi költségvetési területen szerzett tapasztalat
 • CT-Ecostat program felhasználói szintű ismerete
 • Magyar állampolgárság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség,
 • Egészségügyi intézmény pénzügyi területén szerzett tapasztalat
 • Angol nyelvtudás

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel
 • Képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy sikertelen pályázat esetén, amennyiben az erre vonatkozó kiértesítést követően pályázati anyaga nem kerül személyes átvételre, akkor tudomásul veszi annak megsemmisítését
 • Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő munkakör megnevezését: Főpénztáros/pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton Szabó Orsolya osztályvezető részére a penzugy [at] peterfykh [dot] hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a munkakör azt követően azonnal betölthető.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Intézményi honlap

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.