Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait jogszerűen, a tisztességes eljárás és átláthatóság elve szerint kezeljük. Az egészségügyi személyzet munkaköri leírása szerint is jogosan kezeli adatait, melyek csak a legszükségesebbeket tartalmazzák a vizsgálat azonosításához, a célhoz kötöttség elvét betartva.

Kérjük, ellenőrizze, hogy adatai pontosak és naprakészek-e. Az egészségügyi dokumentáció elkészítéséhez a minimálisan szükséges személyi adatait kezeljük. Az adatkezelésre jogszabály által feljogosított egészségügyi személyzetet titoktartási kötelezettség terheli. Amennyiben tiltakozik adatainak kezelése ellen, a vizsgálat-, beavatkozás nem végezhető el.

Az adatfeldolgozó jogos érdekből jogszabályi előírás alapján kezeli az Ön adatait.

Fentiek alapján Ön szabad akaratából hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez, amely jogi kötelezettség teljesítéséhez, ambuláns lap kiadásához, beutalóhoz, igazolásokhoz, zárójelentéshez szükséges.

 

Budapest, 2018. május 20.