Villanyszerelő

2018. október 4.

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Intézményünk Műszaki Osztálya

Villanyszerelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Villanyszerelői feladatok elvégzése, munkahelyi vezetője irányítása alatt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés

• Megfelelő szakirányú végzettség

• Büntetlen előélet

• Egészségügyi alkalmasság

• Magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz

• Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

• Sikeres alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/NA , valamint a munkakör megnevezését: Villanyszerelő.

• Elektronikus úton uzemfenntartas [at] peterfykh [dot] hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A postai úton benyújtott önéletrajzokat Intézetünk Műszak Osztályára kell címezni.