Vezető műtéti szkasszisztens

2019. október 31.

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

Traumatológiai, sebészeti központi műtő

 

vezető műtéti szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Fiumei út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezető műtéti szakasszisztensi feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, vagy egyetemi szintű egészségügyi végzettség,

• műtéti szakasszisztensi képesítés,

• 5 éves szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• traumatológiai műtőben szerzett gyakorlat,

• középvezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz,

• szakképesítést igazoló okmányok másolata,

• érvényes működési nyilvántartás és MESZK tagság igazolása,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén),

• motivációs levél,

• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakos András ápolási igazgató nyújt, a [plus] 36 [space] 1 [minus] 461 [minus] 4709 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. Bakos András ápolási igazgató). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 360/2019., valamint a munkakör megnevezését: vezető műtéti szakasszisztens.

• Elektronikus úton Bakos András ápolási igazgató részére a apig [dot] titkarsag [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi, amely a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó(ka)t meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 30.

A pályázat közigálláson történő publikálásának időpontja: 2019. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.aeek.hu - 2019. november 5.

• www.peterfykh.hu - 2019. november 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.