Vezető műtéti szakasszisztens

2018. október 4.

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Intézményünk Urológiai műtője

vezető műtéti szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezető műtéti szakasszisztensi feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, diplomás ápoló,

• 3-5 éves szakmai gyakorlat

• Egészségügyi alkalmasság

• Érvényes működési nyilvántartás

• Büntetlen előélet

• Magyar állampolgárság

• Műtéti szakasszisztensi képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• urológiai műtéteknél szerzett szakmai gyakorlat

• idegen nyelv ismerete ( angol, német, egyéb )

• középvezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz

• Sikeres alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• Motivációs levél

• Szakképesítést igazoló okmányok másolata

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakos András ápolási igazgató nyújt, a 06 [minus] 1 [slash] 461 [minus] 4709 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/NA , valamint a munkakör megnevezését: műtéti szakasszisztens.

• Elektronikus úton Bakos András ápolási igazgató részére a apig [dot] titkarsag [at] peterfykh [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.