Traumatológus szakorvos

2018. október 4.

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Baleseti Központ

Traumatológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Fiumei út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Traumatológus szakorvosi feladatok ellátása a Baleseti Központ Mozgásszervi osztályain

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Egyetem,

• Büntetlen előélet

• Általános orvosi diploma

• Traumatológiai vagy ortopéd-traumatológiai szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga,

• 2.b vagy 3-as progresszivitási szintű traumatológiai ellátásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

• Egyetemi és postgraduális orvosképzésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz

• Motivációs levél

• Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

• Érvényes működési nyilvántartás

• Kamarai tagság igazolása

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodzay Petra részlegvezető nyújt, a 06 [slash] 20 [space] 3369 [minus] 547 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Bodzay Petra részére a bodzay [dot] petra [at] baleseti [dot] hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.